Current portal location

Website content

News archive

United States | Bruksela, 29 kwietnia 2014 r.

Piąta runda negocjacji handlowych między UE i USA rozpocznie się 19 maja w USA

Piąta runda negocjacji handlowych między UE i USA odbędzie się w Arlington w stanie Virginia między 19 a 23 maja 2014 r. Negocjacje te są częścią umowy dotyczącej handlu i inwestycji, znanej jako transatlantyckie partnerstwo w dziedzinie handlu i inwestycji (TTIP), w skrócie – TTIP.

Tematem rozmów negocjatorów będą handel towarami i usługami, inwestycje (jednak wyłączając ich ochronę/ISDS), kwestie regulacyjne, środki sanitarne i fitosanitarne, zamówienia rządowe, prawa własności intelektualnej,, handel elektroniczny oraz telekomunikacja, ochrona środowiska, prawo pracy, małe i średnie przedsiębiorstwa, jak również energia i surowce.

Konsultacje z zainteresowanymi stronami – środa 21 maja

Podczas rozmów europejscy i amerykańscy negocjatorzy spotkają się również z przedstawicielami organizacji pozarządowych, grup konsumentów, związków i organizacji zawodowych, stowarzyszeń przedsiębiorców oraz pozostałych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, aby poinformować ich o aktualnym stanie negocjacji, a także wysłuchać ich opinii na temat negocjacji. Takie spotkania są elementem naszych ciągłych starań, aby w miarę trwania negocjacji uzyskiwać informacje obejmujące jak najszersze spektrum opinii. Negocjacje odbędą się w dwóch częściach:

• Prezentacje strategii zainteresowanych stron – 11 – 14.30.

Zainteresowane strony przedstawią negocjatorom prezentacje dotyczące różnych obszarów polityki. Zainteresowane strony, które pragną uczestniczyć w tej prezentacji, muszą zarejestrować się do 9 maja 2014 r. Prezentacje będą otwarte dla dziennikarzy.

• Spotkanie z głównymi negocjatorami – 15.15 – 16.30.

Główni negocjatorzy UE i USA poinformują zainteresowane strony o postępach dokonanych do tej pory w negocjacjach, a także o kolejnych krokach, które ich zdaniem należy podjąć. Zainteresowane strony będą miały możliwość zadawania pytań bezpośrednio głównym negocjatorom i omówienia z nimi nurtujących je problemów. Spotkanie to będzie zamknięte dla dziennikarzy.

Zarejestruj się

Konferencja prasowa – 23 maja

Końcowa konferencja prasowa, w której wezmą udział główny negocjator UE Ignacio Garcia Bercero i główny negocjator USA Dan Mullaney odbędzie się w Washingtonie, D.C.

Zarejestruj się aby uczestniczyć w spotkaniach otwartych dla dziennikarzy (ostateczny termin: 9 maja 2014 r.).
Pytania dotyczące rejestracji.
Transmisja na żywo z konferencji prasowej na kanale EbS

Dodatkowe informacje

Rozmowy w sprawie przyszłej umowy handlowej między UE a Stanami Zjednoczonymi rozpoczęły się w lipcu 2013 r. i są kontynuowane w 2014 r. Umowa handlowa między UE a Stanami Zjednoczonymi pozwoliłaby ograniczyć koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa oraz na tyle pobudzić wzrost i tworzenie miejsc pracy, by zapewnić gospodarce UE wzrost o dodatkowe 120 mld euro. Nastąpiłoby to przy poszanowaniu unijnych i amerykańskich norm w dziedzinie ochrony środowiska, pracy i ochrony konsumentów. Szczegółowe informacje: notatka 13/211

Dzięki umowie konsumenci uzyskaliby dostęp do jeszcze szerszej gamy wysokiej jakości produktów i usług niż dotychczas. Stany Zjednoczone już w tej chwili są największym rynkiem eksportowym dla UE. Nowe porozumienie stwarzałoby przedsiębiorstwom z UE dalsze możliwości eksportu towarów do USA, a także zachęcałby amerykańskie przedsiębiorstwa do jeszcze większych inwestycji w Europie. Zapewniłoby to wpływy z podatków, z których finansuje się usługi publiczne w całej UE, począwszy od opieki zdrowotnej po świadczenia emerytalne.

Więcej informacji

Zapraszamy na strony internetowe poświęcone szczegółowym informacjom:

• aktualizowana w ciągu tygodnia, wraz z postępem negocjacji
• informacje ogólne na temat obecnie prowadzonych negocjacji handlowych między UE i USA.

Prace unijnego zespołu negocjacyjnego można również śledzić w serwisie Twitter .