Current portal location

Website content

News archive

United States | Bruksela, 23 czerwca 2014

Ankieta na temat MŚP – Pomóż nam zagwarantować, że mniejsze firmy europejskie skorzystają na umowie handlowej między UE a USA

Ankietę opracowano w celu poznania poglądów małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i zagwarantowania, że skorzystają one na nowej umowie handlowej między UE i Stanami Zjednoczonymi, tzw. transatlantyckim partnerstwie w dziedzinie handlu i inwestycji (TTIP). Obecnie negocjujemy umowę TTIP w imieniu 28 państw członkowskich UE.

Ponieważ to mniejsze przedsiębiorstwa stanowią trzon gospodarki europejskiej, chcemy zapewnić, że umowa, którą wynegocjujemy z USA, niezależnie od formy, umożliwi odniesienie korzyści w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom (więcej informacji na temat MŚP w transatlantyckim partnerstwie handlowo i inwestycyjnym).

Aby pomóc naszemu zespołowi negocjacyjnemu, prosimy poświęcić 15 minut na wypełnienie ankiety. Prosimy o przesłanie odpowiedzi do godziny 18 14 lipca 2014 r.

Wyniki konsultacji zostaną dołączone do zaleceń dla naszego zespołu, następnie omówimy je podczas publicznego posiedzenia w Brukseli. Szczegóły dotyczące tego posiedzenia zostaną opublikowane w ciągu najbliższych tygodni.

Pytania?

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące ankiety, prosimy skontaktować się z firmą Ecorys , która odpowiada za jej przeprowadzenie. Firma Ecorys jest niezależnym biurem badawczym, które pomoże nam
przeanalizować wyniki.

Ankieta