Current portal location

Website content

News archive

United States | Bruksela, 9 października 2014 r.

TTIP: „Cieszę się, że rządy państw UE zdecydowały się na upublicznienie mandatu negocjacyjnego w sprawie TTIP”, powiedział Karel de Gucht – komisarz UE ds. handlu.

Rada UE opublikowała dziś wytyczne dotyczące negocjacji w sprawie umowy handlowej między UE i USA – transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP). Komisarz europejski Karel de Gucht skomentował to następująco:

„Cieszę się, że rządy państw UE podjęły dziś decyzję o upublicznieniu mandatu negocjacyjnego w sprawie TTIP. Od dawna je do tego namawiałem. Ten krok podkreśla, jak wielką wagę przywiązujemy do przejrzystości tych negocjacji. Dzięki temu wszyscy mogą w szczegółach dowiedzieć się, jaki kształt UE chce nadać tej umowie, aby przyczyniała się ona do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w całej Europie, a przy tym jak jednocześnie dążymy do utrzymania wysokiego poziomu ochrony środowiska, zdrowia, bezpieczeństwa konsumentów i danych oraz do realizacji innych celów polityki publicznej”.

Komisja Europejska negocjuje umowę na podstawie wytycznych negocjacyjnych wydanych przez Radę 1 czerwca 2013 r. Podczas całego procesu negocjacji Komisja zasięga opinii rządów, posłów do Parlamentu Europejskiego i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Rozmowy rozpoczęły się w lipcu 2013 r. Do tej pory zakończono siedem rund negocjacji.

Mandat (inne języki )

Więcej informacji o TTIP