Current portal location

Website content

News archive

United States | Waszyngton, 3 października 2014 r.

Wymiana handlowa między UE i USA – 7. runda rozmów w sprawie transatlantyckiej umowy handlowej dobiega końca w USA

Urzędnicy UE i USA zakończyli dziś w Waszyngtonie 7. rundę tygodniowych negocjacji w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP), nowej umowy handlowo-inwestycyjnej między UE i USA. Po zakończeniu tej rundy główny negocjator TTIP ze strony UE, Ignacio Garcia Bercero, złożył oświadczenie.

Nagranie konferencji prasowej po zakończeniu rundy negocjacji

Za nami kolejny tydzień owocnych negocjacji. Rozmowy wkraczają teraz płynnie w fazę prac nad tekstem, w której omawiamy poszczególne propozycje zapisów umowy.

1. Rozmowy negocjatorów

1.1. Filar regulacyjny

Podczas tej rundy skupialiśmy się głównie na części regulacyjnej przyszłej umowy. W minionym tygodniu omówiliśmy wszystkie elementy regulacyjne TTIP, zarówno w dyscyplinach horyzontalnych (spójność regulacyjna, Porozumienie w sprawie barier technicznych w handlu, Porozumienie w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych), jak i w poszczególnych sektorach, które ustaliliśmy w poprzednich rundach. Chodzi m.in. o branżę farmaceutyczną, motoryzacyjną, chemiczną czy prac inżynieryjnych.

W przypadku dyscyplin horyzontalnych jesteśmy już na etapie omawiania propozycji poszczególnych zapisów umowy. Istotnym zadaniem będzie ustanowienie solidnych ram współpracy, dzięki którym organy regulacyjne UE i USA będą w stanie rozwiązywać nowe problemy regulacyjne przy zachowaniu wysokiego poziomu ochrony.

W przypadku poszczególnych sektorów osiągamy stale posuwamy naprzód prace techniczne nad konkretnymi rozwiązaniami, które zaoszczędzą nam zbędnych powtórzeń przy pełnym poszanowaniu mandatów naszych organów regulacyjnych. Kierunek tym pracom nadają w znacznej mierze organy regulacyjne, które po raz kolejny wzięły aktywny udział w negocjacjach.

Jak powszechnie wiadomo, naszym zdaniem regulacyjna część TTIP może potencjalnie przynieść najwięcej korzyści. Jednocześnie jest to najtrudniejszy element tych negocjacji, są to bowiem zagadnienia bardzo techniczne i wymagające najbardziej kreatywnego sposobu myślenia. Pomimo to uważam, że osiągnęliśmy duży postęp.

Pozwolę sobie przypomnieć trzy główne założenia naszych rozmów w sprawie filaru regulacyjnego. Dotyczą one norm, wymiaru strategicznego i kompatybilności:

1. Normy

W jednoznaczny i wiążący sposób zobowiązaliśmy się, by nie czynić niczego, co mogłoby obniżyć poziom ochrony środowiska, zdrowia, bezpieczeństwa lub konsumentów bądź też zagrozić realizacji tych lub jakichkolwiek innych celów polityki publicznej prowadzonej przez organy regulacyjne UE lub USA.
Kandydatka na komisarza Cecilia Malmström potwierdziła podczas przesłuchania, które odbyło się w ten poniedziałek w Parlamencie Europejskim, że decyzje w sprawie nowych regulacji będą nadal poddane obecnym mechanizmom kontroli demokratycznej.

2. Wymiar strategiczny

Wzmocniona współpraca regulacyjna jest niezbędna, jeżeli UE i USA chcą odgrywać wiodącą rolę w kształtowaniu międzynarodowych regulacji i norm opartych na najwyższym poziomie ochrony. Kwestie regulacyjne mają zatem wyraźny wymiar strategiczny.

3. Kompatybilność

TTIP powinien przynieść konkretne rezultaty pod względem większej kompatybilności przepisów.

1.2. Filar przepisów

Omówiliśmy również pewne kwestie w ramach filara umowy dotyczącego przepisów.
Postanowiliśmy skupić się w tym tygodniu na czterech obszarach:

  • energia i surowce
  • cła i ułatwienia w handlu
  • prawa własności intelektualnej
  • małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

1.3. Usługi

Przedyskutowaliśmy także problematykę usług.

Jak wiadomo, w pierwszej połowie roku USA i UE przedstawiły swoje oferty dostępu do rynku.

Oferty dotyczące usług są bardzo złożone i wysoce techniczne. Nasi negocjatorzy poświęcili większość minionego tygodnia na wzajemnym wyjaśnianiu sobie, z dużą szczegółowością, wszystkich elementów tych ofert.

Jest to zasadniczy moment wszystkich negocjacji, gdyż dalszy postęp jest możliwy tylko wtedy, gdy jedna strona zrozumie zakres oferty drugiej strony.

Chciałbym podkreślić, że nasze podejście do negocjacji w sprawie usług wyklucza jakiekolwiek zobowiązania w kwestii usług użyteczności publicznej: rządy będą nadal mogły w dowolnym momencie postanowić, że pewne usługi muszą być świadczone przez sektor publiczny.

2. Spotkania z zainteresowanymi stronami

Oprócz rozmów między negocjatorami w minioną środę odbył się dzień spotkań z zainteresowanymi stronami. Uważam, że to świetny pomysł – przez cały dzień negocjatorzy mieli możliwość spotkania się i wymiany poglądów z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

Organizowaliśmy takie sesje podczas wszystkich rund negocjacyjnych. Tym razem znowu spotkaliśmy się z ok. 330 przedstawicielami różnych grup interesów. Odbyły się 64 prezentacje we wszystkich obszarach objętych negocjacjami.

Nasze zaangażowanie we współpracę z zainteresowanymi stronami stanowi czytelne przesłanie dla wszystkich po obu stronach Atlantyku: pracujemy dla naszych obywateli oraz w ich imieniu. Musimy więc słuchać tego, co mają do powiedzenia, i brać pod uwagę ich obawy.

Mamy też obowiązek przedstawiania faktów i wyjaśniania naszego podejścia. Nasz dialog musi być otwarty dla wszystkich, a także musi odbywać się nieprzerwanie i dwukierunkowo podczas całego procesu negocjacji.

Tylko w ten sposób możemy zagwarantować, że umowa w ostatecznym brzmieniu będzie odpowiadać ambitnym celom, które postawili nam nasi przywódcy, oraz odzwierciedlać oczekiwania naszych obywateli.

Mogę Państwa zapewnić, że kandydatka na komisarza Cecilia Malmström w pełni popiera prowadzenie dialogu ze społeczeństwem obywatelskim.

3. Kontekst polityczny

Domyślam się, że chcieliby Państwo wiedzieć, jak szerszy kontekst polityczny wpływa na negocjacje w sprawie TTIP.

Jeżeli chodzi o UE, nowo wybrany przewodniczący Jean-Claude Juncker wymienił TTIP jako jeden z jego 10 priorytetów dla nowej Komisji. TTIP będzie zatem cieszyło się silnym poparciem politycznym w nowej Komisji.

Będziemy również nadal pracować nad osiągnięciem ambitnego porozumienia i nie narazimy na szwank ochrony środowiska, zdrowia, bezpieczeństwa, konsumentów i danych ani realizacji żadnego innego celu polityki publicznej. Nie dopuścimy także do umniejszenia prawa rządów do regulacji.

Będziemy nadal w pełni zaangażowani w te negocjacje. W takim właśnie duchu prowadziliśmy rozmowy w tym tygodniu z naszymi partnerami w Waszyngtonie, dążąc do jak największego postępu w pracach nad kompleksową i innowacyjną umową handlową.