Current portal location

Website content

News archive

United States | Bruksela, 10 listopada 2014 r.

Wizyta w Berlinie Cecilii Malmström, komisarz UE ds. handlu

10 listopada komisarz UE ds. handlu, Cecilia Malmström złożyła wizytę w Berlinie, gdzie spotkała się z niemieckim federalnym ministrem gospodarki i energii Sigmarem Gabrielem. Wymienili poglądy na temat obecnej polityki handlowej UE i podkreślili, że w ich wspólnym interesie leży ścisła współpraca. Głównym tematem dyskusji były umowy handlowe z Kanadą (CETA) i USA (TTIP).

Cecilia Malmström powiedziała: „Cieszę się, że moją pierwszą wizytę w roli komisarza ds. handlu odbywam w Berlinie. Dzisiejsze rozmowy z ministrem Gabrielem były bardzo konstruktywne. W odniesieniu do TTIP, moje pierwsze zadanie jako komisarz będzie polegać na dokładnym rozważeniu, co można zrobić ze strony Komisji, aby jak najbardziej zwiększyć przejrzystość negocjacji. Musimy rozwiać obawy, tak małe, jak i duże, które wzbudza ta umowa, i wyjaśnić, że w żadnym wypadku nie chodzi o obniżanie standardów. Nie wolno nam przy tym zapominać o nadrzędnym celu: ta umowa handlowa może przynieść ogromne korzyści Europie, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy i zatrudnienie, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Odnosi się to zwłaszcza do Niemiec jako dużego kraju eksportującego”.

Podczas swojej wizyty w Berlinie Cecilia Malmström spotkała się również z przedstawicielami Niemieckiego Zrzeszenia Związków Zawodowych (Deutscher Gewerkschaftsbund, DGB).

Więcej informacji

Komunikat prasowy Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii