Current portal location

Website content

News archive

United States | Bruksela, 21 listopada 2014 r.

Chemikalia a TTIP – nowe pomysły na współpracę

W maju 2014 r. opublikowaliśmy wstępne stanowisko UE dotyczące substancji chemicznych.

Niedawno ukazały się dwa inne dokumenty poświęcone tej kwestii:

W dokumentach tych przedstawiono pomysły dotyczące tego, w jaki sposób unijne i amerykańskie organy regulacyjne mogłyby współpracować w przyszłości, np. w zakresie badań, klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych.

Współpraca taka mogłaby przyczynić się do redukcji kosztów podmiotów zajmujących się eksportem z UE do USA, przy jednoczesnym pełnym poszanowaniu surowych unijnych norm w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Z tych trzech dokumentów wyłania się jasny obraz tego, które kwestie są rzeczywiście przedmiotem negocjacji, a które nie.

Więcej informacji

Notatka informacyjna na temat wymienionych wyżej dokumentów

Najbliższe spotkanie zainteresowanych stron: możliwość spotkania z zespołem negocjacyjnym ds. chemikaliów w TTIP

Pismo komisarza ds. handlu UE do organizacji pozarządowych