Current portal location

Website content

News archive

United States | Waszyngton, 8 grudnia 2014 r.

Komisarz Malmström z wizytą w Waszyngtonie

W ramach dzisiejszej wizyty w Waszyngtonie komisarz UE ds. handlu Cecilia Malmström spotkała się z przedstawicielem USA ds. handlu Michaelem Fromanem, aby omówić wznowienie negocjacji w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego między UE i USA (TTIP). Dokonano przeglądu aktualnej sytuacji we wszystkich obszarach negocjacyjnych.

U.S. Trade Representative Froman and EU Trade Commissioner Malmström

Przedstawiciel USA ds. handlu Michael Froman i unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmström

Cecilia Malmström skomentowała to spotkanie następująco: „Przeprowadziliśmy bardzo owocne rozmowy, w których podsumowaliśmy dotychczasowe negocjacje i wskazaliśmy dalsze działania. Zarówno ambasador Froman, jak i ja osobiście dokładamy starań, aby negocjacje te otrzymały niezbędny impuls polityczny. Rozmawialiśmy też o tym, jak ważne jest utrzymywanie kontaktu z zainteresowanymi stronami, aby wysłuchiwać ich uwag, wyjaśniać różne kwestie, a także prostować błędne wyobrażenia o niektórych aspektach tej potencjalnie bardzo ważnej umowy. Umowa TTIP jest ważna nie tylko ze względu na korzyści, jakie może przynieść dla zatrudnienia i wzrostu gospodarczego po obu stronach Atlantyku, lecz także dlatego, że umożliwia nam kształtowanie globalnych standardów i umacnia nasze silne transatlantyckie partnerstwo”.

Bazując na oświadczeniu w sprawie TTIP złożonym przez przywódców USA i UE przy okazji listopadowego posiedzenia grupy G-20 w Brisbane, komisarz Malmström potwierdziła, że Komisja dąży do skutecznego prowadzenia negocjacji w celu osiągnięcia kompleksowego i ambitnego porozumienia handlowego o wysokich standardach.
Malmström i Froman uzgodnili szereg praktycznych działań w związku z przygotowaniami do następnej rundy rozmów, która ma się odbyć w Brukseli w tygodniu rozpoczynającym się 2 lutego. Do działań tych należą m.in. spotkania przygotowawcze w styczniu.

Na spotkaniu w Waszyngtonie dyskutowano również o znaczeniu przejrzystości w negocjacjach w sprawie TTIP. Komisarz Malmström przedstawiła najnowsze środki przyjęte przez Komisję Europejską w celu zwiększenia przejrzystości w procesie negocjacyjnym.

Podczas swojej dwudniowej wizyty w Waszyngtonie w dniach 8–9 grudnia komisarz Malmström spotkała się również z członkami Kongresu oraz z przedstawicielami konsumentów, związków zawodowych i przedsiębiorstw.

Sprawozdanie z konferencji prasowej z przedstawicielem USA ds. handlu Michaelem Fromanem i komisarz UE ds. handlu Cecilią Malmström

Komisarz Cecilia Malmström w CNN

Dodatkowe informacje

Więcej na temat umowy TTIP

Unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmström