Current portal location

Website content

News archive

United States | Bruksela, 10 luty 2015 r.

Teksty negocjacyjne Unii Europejskiej w TTIP

Transparency 2015

Ostateczna wersja porozumienia ma składać się z 24 rozdziałów , pogrupowanych w 4 większych działach:

TTIP - Teksty negocjacyjne

Dokumenty przedstawiające stanowisko określają i opisują ogólne podejście i założenia Unii Europejskiej w negocjacjach w sprawie TTIP. Dokumenty te są przedkładane do omówienia z USA w kolejnych rundach negocjacji.

Propozycje tekstów są wstępnymi propozycjami Unii Europejskiej dotyczącymi tekstu prawnego TTIP. Są one przedkładane do omówienia z USA w kolejnych rundach negocjacji. Ostateczny tekst porozumienia będzie wynikiem negocjacji między UE i USA.

Teksty negocjacyjne
Słowniczek

  1. Dostęp do rynku
  2. Współpraca w zakresie regulacji
  3. Przepisy
  4. Instytucjonalny

Komisja Europejska prowadzi negocjacje w sprawie TTIP z jak największym poszanowaniem zasady otwartości .

W ramach najnowszej inicjatywy na rzecz przejrzystości , publikujemy:

  • nowe, napisane przystępnym językiem dwustronicowe zestawienia informacyjne
  • teksty negocjacyjne które przedłożyliśmy amerykańskim negocjatorom:
    • propozycje tekstów przedstawione przez UE dotyczące 2. i 3. części TTIP – określają one, jak zgodnie z naszymi życzeniami powinien wyglądać ostateczny tekst, linijka po linijce
    • dokumenty przedstawiające stanowisko UE – co chcemy osiągnąć w danym rozdziale .

Kolejne teksty będziemy publikować, kiedy już będą dostępne.

Po zakończeniu negocjacji – ale na długo przed podpisaniem i ratyfikacją – do wiadomości publicznej podany zostanie tekst całego porozumienia.

Przykładem porozumienia o handlu może być tekst niedawno sfinalizowanej umowy o wolnym handlu między UE a Kanadą (CETA).

 

Dokumenty negocjacyjne UE dotyczące poszczególnych rozdziałów

Część 1: Dostęp do rynku

Lepszy dostęp do rynku USA

Zamówienia publiczne

Reguły pochodzenia

Część 2: Współpraca w zakresie regulacji

Ograniczenie biurokracji i kosztów – prosto do celu

Bariery techniczne w handlu

Bezpieczeństwo żywności i zdrowie zwierząt i roślin

Sektory

Chemikalia
Kosmetyki
Inżynieria
Wyroby medyczne
Pestycydy
Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)
Produkty farmaceutyczne
Wyroby włókiennicze
Pojazdy

Część 3: Przepisy

Nowe przepisy ułatwiające import, eksport oraz inwestycje na uczciwych warunkach

Energia i surowce

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Rozstrzyganie sporów między rządami

Część 4: Instytucjonalny

Postanowienia instytucjonalne, ogólne i końcowe

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na temat TTIP