Current portal location

Website content

In the news

Japan | Bruksela, 6 lipca 2017 r

Umowa o handlu pomiędzy UE a Japonią: tekst porozumienia w obecnym kształcie

Tutaj można znaleźć streszczenie umowy i opublikowane rozdziały (teksty angielski)

Umowa w obecnym kształcie – przesłana do wiadomości państw członkowskich UE i Parlamentu Europejskiego, przedstawia treść porozumienia


Rozdział po rozdziale

Zastrzeżenie prawne
Negocjacje między UE a Japonią w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym zostały zakończone. W związku z polityką przejrzystości Komisji publikujemy teksty umowy o partnerstwie gospodarczym. Teksty są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych i mogą podlegać dalszym zmianom po ich przeglądzie prawnym, tzw. weryfikacji prawnej.

Teksty te zostaną potwierdzone po ich podpisaniu i staną się wiążące dla stron na mocy prawa międzynarodowego dopiero po zakończeniu przez każdą ze stron wewnętrznych procedur prawnych niezbędnych do wejścia w życie umowy.

Umowa w obecnym kształcie

Umowa w obecnym kształcie – dokument, który został przesłany do wiadomości państw członkowskich UE i Parlamentu Europejskiego w lipcu 2017 r. po osiągnięciu porozumienia politycznego i w którym przedstawiono treść porozumienia.