Current portal location

Website content

News archive

ASEAN | Brussel, 25 februari 2010

EU-commissaris Karel De Gucht voor Handel op bezoek in Azië

Karel De Gucht, EU-commissaris voor Handel, zal naar Azië reizen voor een belangrijke missie van 1 tot 5 maart 2010. Met zijn bezoek aan Vietnam, Singapore en India benadrukt hij het belang dat de Europese Commissie hecht aan de verkenning van nieuwe exportmogelijkheden in de dynamische opkomende markten in Azië. In Vietnam zal commissaris De Gucht besprekingen voeren over de mogelijkheden om de handelsrelaties tussen de EU en Vietnam verder te versterken; in Singapore start hij onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst en in India hoopt de commissaris een nieuw elan te geven aan de lopende onderhandelingen over de vrijhandelsovereenkomst.

"De handel kan belangrijke nieuwe kansen voor groei en ontwikkeling creëren en is van groot belang voor het economisch herstel", zei commissaris De Gucht. "Azië biedt een enorm groeipotentieel voor onze exporteurs en ik wil nieuwe export- en investeringsmogelijkheden in deze regio aanboren. Veel opkomende markten in Azië hebben hoge toegangsdrempels, en ambitieuze vrijhandelsonderhandelingen zijn de beste manier om deze drempels weg te nemen."

In alle drie landen zal de handelscommissaris spreken met politieke vertegenwoordigers op hoog niveau en functionarissen. Hieruit blijkt dat hij het bevorderen van de handel met de regio als een van zijn prioriteiten beschouwt.

"Ik hoop dat het begin van de onderhandelingen over een omvangrijke vrijhandelsovereenkomst met Singapore, het eerste land van de ASEAN-groep, andere landen in die regio zal aanmoedigen om hetzelfde te doen. In Vietnam zal ik besprekingen voeren over de wijze waarop wij onze handelsrelatie met deze dynamische economie op een hoger plan kunnen tillen. In India zal ik alles in het werk stellen om vooruitgang in onze bilaterale onderhandelingen op handelsgebied te boeken. Dit kan aanzienlijke economische winst voor India en de EU opleveren", voegde commissaris De Gucht hieraan toe.

Achtergrond

Vietnam (maandag 1 - dinsdag 2 maart 2010)

Onze jaarlijkse bilaterale handel in goederen bedroeg in 2008 bijna 12 miljard euro en de handel is in de periode 2004-2008 jaarlijks met 12% gestegen. Binnen de Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten (ASEAN) is Vietnam in grootte de vijfde handelspartner van de EU. Het land heeft de laatste tientien jaar een snelle economische en sociale ontwikkeling doorgemaakt. Het is een goed voorbeeld van een economie die zich met succes heeft opengesteld voor handel en investeringen en miljoenen mensen uit de armoede heeft gehaald.

Vietnam is nu een van de snelstgroeiende en meest dynamische economieën van de ASEAN. In de periode 2003-2008 is het bbp met gemiddeld 8% per jaar gestegen. Ondanks de wereldwijde economische terugval in 2009 noteerde Vietnam een aanmerkelijke groei van bijna 5%.

Singapore (dinsdag 2 – woensdag 3 maart 2010)

Singapore is eenee van de tien leden van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten. De ASEAN-landen zijn samen in grootte de derde handelspartner van de EU buiten Europa, met een jaarlijkse bilaterale handel in goederen en diensten van ongeveer 175 miljard euro. Bijna een derde van deze handel vindt plaats tussen de EU en Singapore (55 miljard euro), wat van Singapore veruit de belangrijkste handelspartner van de EU in Zuidoost-Azië maakt. De EU en Singapore hebben ook nauwe betrekkingen op investeringsgebied: in 2007 beliepen de bilaterale investeringen 100 miljard euro.

Reeds nu hebben EU-bedrijven in veel sectoren Singapore gekozen als uitvalsbasis van waaruit zij het Pacific Rim-gebied bedienen, en de vrijhandelsovereenkomst zou bijdragen aan het creëren van extra handels- en investeringsmogelijkheden. De markten van de ASEAN-staten worden beschouwd als prioritaire markten voor EU-exporteurs. In december van afgelopen jaar hebben de EU-lidstaten de Commissie het groene licht gegeven om onderhandelingen voor vrijhandelsovereenkomsten aan te gaan met individuele ASEAN-landen, te beginnen met Singapore.

India (woensdag 3 – donderdag 4 maart 2010)

India is een van de snelstgroeiende economieën, die in de economische wereldorde in de 21e eeuw een ander aanzien zal geven. Het land combineert een grote en dynamische markt van meer dan één miljard mensen met een groei van tussen 8 en 10%. De middenklasse is half zo groot als de EU-bevolking met een koopkracht vergelijkbaar met die in bepaalde EU-landen.

India is nu al een belangrijke handelspartner voor de EU: in 2008 bedroeg de goederenhandel 61 miljard euro. Hoewel het niet meer de gesloten markt van twintig jaar geleden is, handhaaft India nog altijd aanzienlijke tarifaire en niet-tarifaire belemmeringen waardoor de handel met de EU achterblijft bij het potentieel.

De EU en India streven ernaar hun handel in goederen en diensten op te voeren door middel van de onderhandelingen voor een ambitieus en omvangrijke vrijhandelsovereenkomst die in 2007 zijn gestart.

Voor nadere informatie