Current portal location

Website content

News archive

Mercosur | Brussel, 13 september 2010

Handelsbesprekingen EU-Mercosur: Karel De Gucht, EU-commissaris voor Handel, reist naar Argentinië en Brazilië

De EU-commissaris voor Handel, Karel De Gucht, brengt van 13 tot en met 16 september een bezoek aan Brazilië, dat momenteel het voorzitterschap van de Mercosur waarneemt, en aan Argentinië. De commissaris zal met zijn tegenhangers overleggen hoe vooruitgang kan worden geboekt bij de lopende handelsbesprekingen tussen de EU en de Mercosur en hoe de exportmogelijkheden kunnen worden benut.

"Gezien de economische groei van de Mercosur, zie ik grote kansen voor EU exporteurs, -investeerders en -dienstverleners in deze regio in de komende jaren", aldus commissaris De Gucht. "Een evenwichtige en ambitieuze vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Mercosur zou bijgevolg voor beide partijen aanzienlijke economische voordelen kunnen inhouden en tot het economisch herstel kunnen bijdragen."

Op 14 september zal de commissaris in Brazilië hooggeplaatste politici ontmoeten, namelijk de minister van Buitenlandse Zaken, Celso Amorim, en de minister van Handel, Miguel Jorge. Tijdens zijn bezoek aan Argentinië op 15 september zijn ontmoetingen gepland met de minister van Buitenlandse Zaken, Hector Timerman, en de minister van Industrie, Deborah Giorgi.

In beide landen zal de commissaris het lopende onderhandelingsproces tussen de EU en de Mercosur en belangrijke bilaterale handelsaangelegenheden ter sprake brengen. De commissaris heeft ook ontmoetingen gepland met leidinggevende personen uit het bedrijfsleven en vertegenwoordigers van de Europese industrie.


Achtergrond
In 1995 heeft de EU vrijhandelsbesprekingen met de Mercosur (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay) aangevat. Deze besprekingen werden in 2004 opgeschort zonder dat een akkoord was bereikt.

In mei 2010 heeft de Europese Commissie de onderhandelingen met de Mercosur weer opgenomen. Tijdens de top EU-Mercosur in mei werd deze beslissing bevestigd. Sindsdien heeft in juni 2010 een onderhandelingsronde in Buenos Aires plaatsgevonden. De volgende ronde zal in oktober 2010 in Brussel plaatsvinden.


Mercosur is:

  • een grote markt met een groot groeipotentieel. Het totale bbp van de regio bedraagt 1300 miljard euro. Dat is meer dan het bbp van bijvoorbeeld Zuid Korea, India of Rusland. De laatste jaren kende Brazilië een gemiddelde groei van 4-6% en Argentinië van 6-9%;
  • een steeds belangrijker partner voor de EU. Wat de uitvoer uit de EU betreft, is de Mercosur even belangrijk als India en komt zij vóór Canada en Korea. In de laatste vier jaar voor de crisis is de uitvoer van de EU naar de Mercosur jaarlijks met meer dan 15% gestegen. De EU heeft meer dan 165 miljard euro in de Mercosur geïnvesteerd. Dat is meer dan de EU-investeringen in China, India en Rusland samen;
     
  • een relatief beschermde markt, zowel wat tarifaire als niet-tarifaire belemmeringen betreft. De gemiddelde tarieven bedragen ongeveer 13% (het gemiddelde consolideerde recht bedraagt meer dan 30%), maar in sectoren die voor EU exporteurs van bijzonder belang zijn, is de bescherming zelfs nog hoger (bv. 35% voor auto's). Voor de EU zou het economisch voordeel een stijging van de uitvoer met ongeveer 4,5 miljard euro per jaar kunnen inhouden. Verwacht wordt dat de uitvoer van de Mercosur naar de EU in dezelfde mate zal stijgen;


Met het handelsgedeelte van de associatieovereenkomst EU-Mercosur wordt beoogd:

  • zoveel mogelijk sectoren te bestrijken, ambitieus te zijn en voor beide partijen verder te gaan dan de respectieve WTO-verplichtingen;
  • meer producten en diensten te liberaliseren. Daarbij zal voor beide partijen rekening worden gehouden met gevoeligheden inzake bepaalde producten en sectoren;
  • niet alleen goederen te liberaliseren, maar eveneens diensten, investeringen, overheidsopdrachten of handel en duurzame ontwikkeling;
  • een goede bescherming van intellectuele-eigendomsrechten en geografische aanduidingen, een doeltreffend concurrentiebeleid en een speciale overeenkomst inzake sanitaire en fytosanitaire normen te garanderen;
  • een doeltreffend en bindend geschillenregelingsmechanisme in te stellen om oplossingen aan te reiken voor wrijvingen in de handelsbetrekkingen tussen de EU en de Mercosur.

Meer informatie:

Over de heropening van de onderhandelingen met de Mercosur
Over de handelsbetrekkingen van de EU met de Mercosur
Over de handelsbetrekkingen van de EU met Brazilië
Over de handelsbetrekkingen van de EU met Argentinië