Current portal location

Website content

News archive

Trade, Growth & Jobs | Bruxelles, den 9. november 2010

EU vedtager beslutsom handelspolitisk dagsorden for de næste fem år

Europa-Kommissionen har i dag fremlagt sit forslag til en EU-handelspolitik, der vil bidrage til at revitalisere den europæiske økonomi. I sit oplæg "Handel, vækst og verdensanliggender" analyserer Kommissionen, hvordan handel er en drivkraft for økonomisk vækst og jobskabelse. Den foreslår en strategi for reduktion af handelshindringer, åbne globale markeder og en retfærdig handel for europæiske virksomheder. Det overordnede mål er at tage en mere aktiv tilgang for at sikre, at et større udbytte af handelen når de europæiske borgere.

"Handel er til gavn for Europas økonomiske opsving ved at sikre vækst og beskæftigelse", sagde EU's kommissær for handel Karel De Gucht. "En ny strategi for handel vil åbne markeder og forbinde Europa til de vigtigste kilder og regioner i den globale vækst. Mit mål er at sikre, at europæiske virksomheder får en "fair deal", og at vores rettigheder respekteres, således at vi alle kan nyde godt af fordelene ved handel".

Meddelelsen lægger op til, at handelen skal gavne Europa på 3 punkter: en stærkere økonomisk vækst, flere arbejdspladser og øgede valgmuligheder for forbrugerne, til lavere priser.

Kommissionen planlægger at bruge handelspolitikken til at hjælpe med at afslutte den nuværende krise og skabe de rette rammer for en stærk EU-økonomi. Konkret foreslår Kommissionen:

  1. at afslutte sin ambitiøse forhandlingsdagsorden i WTO og med de vigtigste handelspartnere som Indien og Mercosur. Gennemførelse af denne dagsorden vil øge EU’s BNP med mere end én procent om året
  2. at uddybe handelsforbindelserne med andre strategiske partnere, såsom USA, Kina, Rusland og Japan, hvor hovedfokus vil være på at tackle ikke-toldmæssige handelshindringer
  3. at fremme de europæiske virksomheders adgang til globale markeder ved at oprette en mekanisme til at genoprette balancen mellem de åbne markeder i EU (for eksempel i offentlige indkøb) og de mere lukkede markeder med vores handelspartnere
  4. at indlede forhandlinger om omfattende investeringsbestemmelser med nogle af vores vigtigste handelspartnere
  5. at sørge for, at handelen forbliver retfærdig, at vores rettigheder håndhæves effektivt, og at sørge for, at love på papiret resulterer i konkrete fordele
  6. at sikre, at handel fortsat er rummelig, så at fordelene går til de mange, ikke de få. Vi vil præcisere, hvordan handelen kan fortsætte med at støtte udviklingen, efterhånden som vi opretter en ny ramme af regler for handelspræferencer for udviklingslandene.


Disse prioriteter afspejler de bekymringer, som mennesker over hele EU har. En Eurobarometer-undersøgelse om international handel, der også offentliggøres i dag, viser, at to tredjedele af Europas borgere mener, at EU har nydt godt af den internationale handel. Et flertal er overbevist om, at europæiske produkter og tjenesteydelser med succes kan konkurrere på det globale marked.

Baggrund

Oplægget er ledsaget af yderligere to dokumenter. Rapporten "Fremskridt i forbindelse med "Global Europe"-strategien 2006-2010" gennemgår udviklingen i løbet af de seneste fem år for at opnå yderligere åbning for handel mellem EU og dets handelspartnere. Arbejdsdokumentet "Handel som drivkraft for velstand" viser det bidrag, som en bæredygtig, intelligent og inklusiv handel kan give til vækst og jobskabelse, og undersøger de vigtigste resterende hindringer for handel med varer, tjenesteydelser og investeringer.

En offentlig høring om EU's handelspolitik hjalp med at identificere prioriteterne i en bred gruppe af interessenter og leverede vigtige bidrag til Kommissionens nye strategi.
Eurobarometer-undersøgelsen blev gennemført ved hjælp af interviews med 26 635 EU-borgere i de 27 EU-lande mellem den 26. august og den 16. september 2010.

For yderligere information

Resumé af Eurobarometer-undersøgelsen en om international handel