Current portal location

Website content

News archive

Trade, Growth & Jobs | Bryssel 9. marraskuuta 2010

EU:lta vakuuttava viisivuotinen kauppapoliittinen strategia

Euroopan komissio esitti tänään luonnoksen EU:n kauppapoliittisesta strategiasta, jolla halutaan elvyttää Euroopan taloutta. Kauppaa, kasvua ja maailmanpolitiikkaa koskevassa tiedonannossaan komissio analysoi kaupan roolia talouskasvun ja uusien työpaikkojen moottorina. Komissio ehdottaa strategiaa kaupan esteiden vähentämiseksi, globaalien markkinoiden avaamiseksi ja reilujen mahdollisuuksien luomiseksi eurooppalaisille yrityksille. Päällimmäisenä tavoitteena on päättäväisellä toiminnalla varmistaa, että kaupasta koituu etua Euroopan kansalaisille.

”Kauppa vaikuttaa Euroopan talouden elpymiseen varmistamalla kasvun ja työpaikat”, totesi EU:n kauppakomissaari Karel De Gucht. ”Kauppaa uudistamalla voidaan avata markkinoita ja liittää Eurooppa globaalin kasvun lähteisiin ja alueisiin. Lähtökohtana on varmistaa, että eurooppalaisilla yrityksillä on menestymisen mahdollisuudet, oikeuksia kunnioitetaan ja kaikki voivat nauttia kaupan mukanaan tuomista eduista.”

Tiedonannossa selvitetään, millä kolmella tavalla Eurooppa hyötyy kaupasta: talouskasvu vahvistuu, työpaikkoja tulee lisää ja kuluttajien valinnanvara on parempi alhaisemmin hinnoin.

Komissio pyrkii kauppapolitiikan avulla löytämään ulospääsyn nykyisestä kriisistä ja luomaan oikean ympäristön vahvalle EU:n taloudelle. Tarkemmin sanottuna komissio haluaa

  1. saada päätökseen neuvottelut WTO:ssa ja tärkeimpien kauppakumppanien, kuten Intian ja Mercosurin, kanssa. Neuvottelujen saattaminen päätökseen kasvattaisi Euroopan BKT:tä vuosittain yli 1 prosentilla;
  2. syventää kauppasuhteita muihin strategisiin kumppaneihin, kuten Yhdysvaltoihin, Kiinaan, Venäjään ja Japaniin, keskittyen etenkin kaupan muiden kuin tariffiesteiden poistamiseen;
  3. auttaa eurooppalaisia yrityksiä pääsemään maailmanmarkkinoille luomalla mekanismeja, joilla oikaistaan avoimien EU:n markkinoiden (esim. hankintamenettelyjen osalta) ja kauppakumppaneiden kanssa sovellettavien suljetumpien markkinoiden välistä suhdetta;
  4. aloittaa neuvottelut kattavista investointeja koskevista säännöksistä tärkeimpien kauppakumppanien kanssa;
  5. varmistaa, että hyviä kauppatapoja noudatetaan, oikeuksista pidetään kiinni ja tehdyt lupaukset lunastetaan käytännössä;
  6. varmistaa kaupan osallistavuus niin, että etua koituu monille eikä vain harvoille. Komissio haluaa osoittaa, että kaupalla tuetaan kehitystä, ja vahvistaa uudet säännöt kehitysmaille myönnettäviä tullietuuksia varten.

Tavoitteista käy ilmi, mikä monia eurooppalaisia huolestuttaa. Kansainvälistä kauppaa koskevan eurobarometrikyselyn (julkaistaan myös tänään) mukaan kaksi kolmasosaa eurooppalaisista on sitä mieltä, että EU on saanut etua kansainvälisestä kaupasta. Suurin osa luottaa siihen, että eurooppalaiset tuotteet ja palvelut ovat kilpailukykyisiä maailmanmarkkinoilla.
Taustaa

Tiedonantoon liittyy kaksi muuta asiakirjaa. Globaali Eurooppa -strategian edistymistä vuosina 2006–2010 koskevassa raportissa tarkastellaan viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana tapahtunutta edistystä EU:n ja sen kauppakumppaneiden välisen kaupan avaamisessa. Kaupan roolia vaurauden lisäämisessä koskevassa asiakirjassa esitetään, miten kestävä, älykäs ja osallistava kauppa voi edistää kasvua ja uusien työpaikkojen syntymistä. Lisäksi siinä tarkastellaan, mitä merkittäviä kaupan esteitä tavaroiden ja palvelujen kauppaan sekä investointeihin vielä kohdistuu.

EU:n kauppapolitiikkaa koskevassa kuulemisessa saatiin tietoa laajan sidosryhmäjoukon tarpeista. Siinä tuli esiin myös muuta hyödyllistä tietoa, jota voitiin käyttää hyväksi komission uuden strategian laatimisessa.
Eurobarometrikyselyssä haastateltiin 26 635:tä EU:n kansalaista 27 EU-maassa 26. elokuuta ja 16. syyskuuta välisenä aikana.

Lisätietoja

Kauppaa, kasvua ja maailmanpolitiikkaa koskeva tiedonanto ja siihen liittyvät valmisteluasiakirjat kaupan roolista vaurauden lisäämisessä ja Globaali Eurooppa -strategian edistymisestä vuosina 2006–2010 en

Yhteenveto kansainvälistä kauppaa koskevasta eurobarometrikyselystä: en