Current portal location

Website content

News archive

Trade, Growth & Jobs | V Bruselu dne 9. listopadu 2010

EU přichází se sebevědomým programem pro svou obchodní politiku na příštích pět let

Evropská komise dnes nastínila svou představu obchodní politiky EU, která by měla pomoci oživit evropské hospodářství. Dokument, který předkládá k diskusi, nazvala „Obchod, růst a celosvětové záležitosti“. Rozebírá v něm hlavní přínosy obchodu jakožto hnací síly pro hospodářský růst a vytváření pracovních míst. Navrhuje přijmout strategii vedoucí ke zmenšení překážek obchodu, otevření světových trhů a dosažení spravedlivého podílu na světovém obchodu pro evropské podniky. Veškeré úsilí směřuje k tomu, aby se Unie byla schopna více prosadit a zajistit, aby užitek z obchodu měli občané EU.

„Obchod zajišťuje růst a pracovní místa, a tím napomáhá hospodářskému oživení Evropy“, řekl komisař EU pro obchod Karel de Gucht. „Nová strategie otevře trhy a poskytne Evropě přístup k hlavním zdrojům a regionům globálního růstu. Mým cílem je zajistit, aby se evropským podnikům dostalo spravedlivého podílu, aby byla respektována naše práva, a abychom všichni měli z obchodu prospěch“, dodal komisař.

Dokument zdůrazňuje trojnásobný přínos obchodu Evropě: silnější hospodářský růst, více pracovních míst a větší nabídku zboží za nižší ceny pro spotřebitele.

Komise hodlá svou obchodní politiku uplatňovat tak, aby pomohla překonat stávající krizi a vytvořila dobré prostředí pro silné hospodářství EU. Komise konkrétně navrhuje:

  1. dokončit svůj ambiciózní vyjednávací program v rámci Světové obchodní organizace (WTO) a také s hlavními obchodními partnery, např. s Indií nebo se sdružením Mercosur, čímž by se evropský HDP zvýšil o více než jedno procento ročně,
  2. prohloubit obchodní vztahy s dalšími strategickými partnery, jako jsou USA, Čína, Rusko a Japonsko, a klást přitom hlavní důraz na odstraňování jiných než celních překážek obchodu,
  3. pomoci evropským podnikům v přístupu na světové trhy vytvořením mechanismu, který by obnovil rovnováhu mezi otevřenými trhy v rámci EU (např. v oblasti veřejných zakázek) a uzavřenějšími trhy obchodních partnerů EU,
  4. zahájit jednání s klíčovými obchodními partnery o komplexní úpravě podmínek pro investování,
  5. zajistit, aby se obchodovalo podle pravidel a byla prosazována práva EU, tedy přejít od papírových předsevzetí k dosažení konkrétních výsledků,
  6. zajistit, aby přístup k obchodu nebyl omezován a užitek z něj měli všichni, nejen určité skupiny. Komise pracuje na novém rámci pravidel pro poskytování obchodních zvýhodnění rozvojovým zemím, jehož prostřednictvím navrhne způsob, jak konkrétně může obchod nadále podporovat rozvoj.

V těchto prioritách se zrcadlí hlavní obavy a zájmy občanů zemí EU. Výsledky dnes zveřejněného průzkumu veřejného mínění Eurobarometr ukazují, že dvě třetiny Evropanů pociťují, že EU má z mezinárodního obchodu užitek. Většina je přesvědčena, že evropské výrobky a služby úspěšně obstojí v konkurenci na světovém trhu.

Souvislosti
Hlavní dokument předkládaný k diskusi doprovází ještě další dva materiály. Zpráva nazvaná „Pokrok dosažený v prosazování strategie Globální Evropa 2006–2010" hodnotí, jakého pokroku se za posledních pět let dosáhlo v úsilí o dosažení většího otevření obchodu mezi EU a jejími hlavními obchodními partnery. Pracovní materiál „Obchod motorem prosperity“ vykresluje, jaký příspěvek může mít udržitelný, chytře vedený a všem přístupný obchod pro hospodářský růst a tvorbu pracovních míst. Zabývá se také největšími překážkami, které stále ještě stojí v cestě obchodu se zbožím, službami a investicemi.

S identifikací priorit široké skupiny zainteresovaných stran a získáním důležitých příspěvků pro přípravu nové strategie Komisi pomohla veřejná konzultace na téma obchodní politiky EU.
Zmíněný průzkum veřejného mínění Eurobarometr probíhal ve dnech 26. srpna až 16. září 2010 a dotazováno bylo celkem 26 635 občanů v 27 členských státech EU. 
 
Další informace:

Shrnutí výsledků průzkumu Eurobarometru en na téma mezinárodního obchodu.