Current portal location

Website content

News archive

Trade, Growth & Jobs | Brüsszel, 2010. november 9.

Az EU aktív kereskedelempolitikai stratégiája a következő öt évre

Az Európai Bizottság a mai napon ismertette az európai gazdaság fellendítését célzó uniós kereskedelempolitikai tervét. „Kereskedelem, növekedés és globális ügyek” című vitaanyagában a Bizottság azt elemzi, hogyan ösztönözheti a kereskedelem a gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést. Javasolt stratégiájának középpontjában a következők állnak: a kereskedelem útjában álló akadályok csökkentése, a világpiacok megnyitása és tisztességes feltételek biztosítása az európai vállalkozások számára. Az átfogó cél egy olyan aktív megközelítés, mellyel garantálható, hogy a kereskedelem előnyeit az európai polgárok is érezzék.

„Azáltal, hogy növekedést és munkahelyeket biztosít, a kereskedelem hozzájárul Európa gazdaságának élénkítéséhez – nyilatkozta Karel De Gucht, az EU kereskedelempolitikai biztosa. – Egy megújult kereskedelmi stratégiának köszönhetően piacok fognak megnyílni és Európa hozzáférhet a globális növekedés legfontosabb forrásaihoz és régióihoz. Célom annak biztosítása, hogy az európai vállalkozások tisztességes feltételek mellett működhessenek, és hogy jogainkat tiszteletben tartsák; ha ezek teljesülnek, mindannyian részesülhetünk a kereskedelem előnyeiből.”

A dokumentumból kitűnik, hogy Európának hármas előnye származik a kereskedelemből: erőteljesebb gazdasági növekedés, több munkahely és a fogyasztói kínálat bővülése alacsonyabb árak mellett.

A Bizottság a kereskedelempolitikát tervezi segítségül hívni a jelenlegi válságból való kilábaláshoz és egy erős uniós gazdasághoz szükséges megfelelő környezet megteremtéséhez. A Bizottság konkrétan az alábbiakat javasolja:
 

  1. a WTO keretén belül, illetve a fontosabb kereskedelmi partnerekkel (India, Mercosur) folyó ambiciózus tárgyalások lezárása. E tárgyalások lezárásának eredményeképpen az EU GDP-je évente több mint egy százalékkal növekedne;
  2. a kereskedelmi kapcsolatok elmélyítése egyéb stratégiai partnerekkel (USA, Kína, Oroszország és Japán), elsősorban a kereskedelem nem vámjellegű akadályainak leküzdésére összpontosítva;
  3. segítségnyújtás az európai vállalkozásoknak a nemzetközi piacrajutásban a nyitott uniós piacok (például a közbeszerzés) és a kereskedelmi partnereink zártabb piacai közötti egyensúlyt helyreállító mechanizmus létrehozása révén;
  4. a tárgyalások megindítása egyes fő kereskedelmi partnereinkkel a befektetésekre vonatkozó átfogó rendelkezésekről;
  5. a tisztességes kereskedelem és jogaink megfelelő érvényesítésének, valamint annak biztosítása, hogy a papíron szereplő ígéretek kézzelfogható eredményekké váljanak;
  6. az inkluzív kereskedelem fenntartásának biztosítása annak érdekében, hogy a belőle származó előnyökből ne csak kevesen, hanem minél többen részesüljenek. Bemutatjuk, hogy a kereskedelem miként támogathatja továbbra is a fejlődést, ha a fejlődő országok viszonylatában a kereskedelmi preferenciákra vonatkozó új szabályozási keretet hozunk létre.

E prioritások tükrözik az európai polgárok aggályait. A szintén a mai napon megjelent, a nemzetközi kereskedelemre vonatkozó egyik Eurobarometer-felmérésből kitűnik, hogy az európai polgárok kétharmada úgy érzi, hogy EU számára előnyök származnak a nemzetközi kereskedelemből. Többségük bízik abban, hogy az európai termékek és szolgáltatások sikeresen megállják a helyüket a nemzetközi versenyben.

Háttérinformációk
A vitaanyagot további két dokumentum kíséri: a „Progress achieved on the Global Europe strategy 2006-2010" („A 2006–2010-es Globális Európa Stratégia terén elért haladás”) c. jelentés áttekinti azokat az eredményeket, amelyeket az elmúlt öt évben az EU és kereskedelmi partnerei közötti további kereskedelmi nyitás érdekében sikerült elérni; a „Trade as a driver of prosperity” („A kereskedelem mint a fellendülés mozgatórugója”) című munkadokumentum egyrészt rámutat arra, hogy a fenntartható, intelligens és inkluzív kereskedelem hozzájárulhat a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez, másrészt megvizsgálja az áruk, a szolgáltatások és a befektetések útjában álló, még mindig meglévő legfőbb akadályokat.

Az EU kereskedelempolitikájáról tartott nyilvános konzultáció segített kijelölni az érintettek széles körének prioritásait és fontos szempontokkal gyarapította a Bizottság új stratégiáját.
Az Eurobarometer-felmérés keretében 26 635 uniós polgár véleményét kérdezték meg az EU 27 tagállamában 2010. augusztus 26. és 2010. szeptember 16. között.

További információk

  • „Kereskedelem, növekedés és globális ügyek”
  • „Trade as a driver of prosperity” („A kereskedem mint a fellendülés mozgatórugója”)  en
  • „Progress achieved on the Global Europe strategy 2006-2010" („A 2006–2010-es globális Európa stratégia terén elért haladás”).  en

A nemzetközi kereskedelemre vonatkozó Eurobarometer-felmérés összefoglalója. en