Current portal location

Website content

News archive

Trade, Growth & Jobs | Bruxelles, 9 noiembrie 2010

UE stabilește o strategie fermă în materie de politică comercială pentru următorii cinci ani

Astăzi Comisia Europeană și-a prezentat proiectul pentru o politică comercială a UE care să contribuie la revitalizarea economiei Europei. În documentul său de dezbatere „Comerț, creștere și afaceri internaționale”, Comisia analizează modul în care comerțul îndeplinește rolul de motor al creșterii economice și al creării de locuri de muncă. Ea propune o strategie care vizează reducerea barierelor comerciale, deschiderea piețelor globale și obținerea unor condiții echitabile pentru întreprinderile europene. Obiectivul global este adoptarea unei abordări mai ferme pentru a garanta faptul că cetățenii europeni se bucură de beneficiile comerțului.

„Comerțul promovează redresarea economică prin asigurarea creșterii și garantarea locurilor de muncă”, a declarat comisarul UE pentru comerț, Karel De Gucht. „O strategie comercială reînnoită va deschide piețele și va conecta Europa la principalele surse și regiuni de creștere globală. Obiectivul meu este garantarea faptului că întreprinderile europene beneficiază de condiții echitabile și că drepturile noastre sunt respectate astfel încât să ne putem bucura cu toții de beneficiile comerțului.”

Documentul prezintă triplul beneficiu al comerțului pentru Europa: creștere economică mai puternică, mai multe locuri de muncă și opțiuni mai variate pentru consumatori la prețuri mai scăzute.

Comisia intenționează să utilizeze politica comercială pentru a contribui la depășirea crizei actuale și pentru a crea mediul adecvat pentru o economie puternică a UE. Mai precis, Comisia propune:
 

  1. finalizarea agendei sale ambițioase de negocieri în cadrul OMC, precum și cu parteneri comerciali majori cum sunt India și Mercosur. Finalizarea acestei agende ar duce la creșterea PIB-ului european cu peste un procent pe an;
  2. aprofundarea relațiilor comerciale cu alți parteneri strategici, cum sunt Statele Unite, China, Rusia și Japonia, accentul fiind pus în special pe barierele comerciale netarifare;
  3. ajutarea întreprinderilor europene să obțină accesul la piețe globale prin instituirea unui mecanism de restabilire a echilibrului între piețele deschise din UE (de exemplu, achizițiile publice) și piețe mai închise cu partenerii noștri comerciali;
  4. deschiderea de negocieri cu privire la dispoziții globale în materie de investiții cu unii dintre principalii noștri parteneri comerciali;
  5. garantarea unui comerț echitabil și a unei respectări adecvate a drepturilor noastre, transformând promisiunile pe hârtie în beneficii concrete;
  6. asigurarea în continuare a caracterului inclusiv al comerțului, astfel încât să se bucure de beneficii o majoritate, și nu o minoritate. Vom ilustra modul în care comerțul poate sprijini în continuare dezvoltarea, prin instituirea unui nou cadru de norme privind preferințele comerciale pentru țările în curs de dezvoltare.

Aceste priorități reflectă preocupările cetățenilor din întreaga UE. O anchetă Eurobarometru privind comerțul internațional, publicată, de asemenea, astăzi, arată că două treimi dintre cetățenii europeni consideră că UE a beneficiat de pe urma comerțului internațional. Majoritatea acestora au încredere în faptul că produsele și serviciile europene pot concura cu succes pe piața globală.

Context
Documentul de dezbatere este însoțit de alte două documente. Un raport privind „Progresele înregistrate cu privire la strategia pentru o Europă globală 2006-2010” trece în revistă progresele realizate în ultimii cinci ani în ceea ce privește obținerea unei mai mari deschideri comerciale între UE și partenerii săi comerciali. Un document de lucru intitulat „Comerțul ca motor al prosperității” arată contribuția pe care comerțul durabil, inteligent și inclusiv o poate aduce în materie de creștere și creare de locuri de muncă și analizează cele mai importante bariere rămase în calea comerțului cu bunuri și servicii, precum și în calea investițiilor.

O consultare publică privind politica comercială a UE a contribuit la identificarea priorităților unui mare grup de părți interesate și a adus contribuții importante la noua strategie a Comisiei.
Ancheta Eurobarometru a fost realizată prin intervievarea a 26 635 de cetățeni ai UE în cele 27 de state membre ale UE între 26 august și 16 septembrie 2010.
 

Pentru informații suplimentare

Rezumatul anchetei Eurobarometru en privind comerțul internațional.