Current portal location

Website content

News archive

Trade, Growth & Jobs | Evropska unija oblikovala odločen program trgovinske politike za naslednjih pet let

Evropska unija oblikovala odločen program trgovinske politike za naslednjih pet let

Evropska komisija je danes razgrnila svoj načrt trgovinske politike EU, ki naj bi pomagala oživiti evropsko gospodarstvo. V svojem sporočilu „Trgovina, rast in svetovne zadeve“ Komisija analizira, kako je trgovina lahko gonilo za gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest. Predlaga strategijo za zmanjšanje trgovinskih ovir, odprtje svetovnih trgov ter zagotovitev čim bolj pravičnih pogojev za evropska podjetja. Splošni cilj je vzpostaviti odločnejši pristop k zadevi, da bi zagotovili koristi od trgovine za evropske državljane.

„Trgovina k oživljanju evropskega gospodarstva prispeva z zagotavljanjem rasti in ustvarjanjem delovnih mest,“ je povedal evropski komisar za trgovino Karel De Gucht. „Prenovljena trgovinska strategija bo odprla trge in Evropo povezala z glavnimi viri in regijami svetovne rasti. Moj cilj je zagotoviti ugodne pogoje za evropska podjetja ter spoštovanje naših pravic, tako da bomo od trgovine vsi imeli koristi.“

Dokument obravnava tri glavne koristi trgovine za Evropo: večja gospodarska rast, več delovnih mest ter večja izbira po nižjih cenah za potrošnike.

Komisija namerava trgovinsko politiko uporabiti v pomoč pri izhodu iz sedanje krize in za vzpostavitev primernega okolja za močno evropsko gospodarstvo. Zato predlaga naslednje:
 

  1. zaključek ambicioznega pogajalskega programa v STO in z večjimi trgovinskimi partnericami, kot so Indija in države Mercosur; uspešen zaključek tega programa bi pomenil več kot 1-odstotno povečanje evropskega BDP na leto;
  2. poglobitev odnosov z drugimi strateškimi partnericami, kot so ZDA, Kitajska, Rusija in Japonska, pri čemer bi se bilo treba najbolj osredotočiti na odpravljanje netarifnih trgovinskih ovir;
  3. pomoč evropskim podjetjem pri dostopanju do svetovnih trgov, tako da bi z našimi trgovinskimi partnericami oblikovali mehanizem za ponovno vzpostavitev ravnotežja med odprtimi trgi v EU (na primer za javna naročila) in bolj zaprtimi trgi;
  4. začetek pogajanj za izčrpne naložbene določbe z nekaterimi ključnimi trgovinskimi partnericami;
  5. zagotovitev poštene trgovine, v kateri ustrezno uveljavljamo svoje pravice, ter preobrazbo obljub na papirju v konkretne koristi;
  6. zagotovitev, da trgovina ostane vključujoča, tako da bi imela koristi od nje večina in ne manjšina. Kako naj trgovina še naprej podpira razvoj, bomo podrobneje razložili ob pripravi novih pravil glede trgovinskih preferencialov za države v razvoju.

Te prednostne naloge izražajo zaskrbljenost ljudi po celi Evropski uniji. Prav tako danes objavljena raziskava Eurobarometra o mednarodni trgovini kaže, da dve tretjini evropskih državljanov menita, da ima EU koristi od mednarodne trgovine. Večina je prepričana, da evropski izdelki in storitve lahko uspešno konkurirajo na svetovnem trgu.

Ozadje
Dokument za razpravo spremljata še dva dokumenta. Poročilo z naslovom „Napredek pri strategiji za globalno Evropo 2006–2010“, ki je pravzaprav pregled napredka, doseženega v zadnjih petih letih pri nadaljnjem odpiranju trgovine med Evropsko unijo in njenimi trgovinskimi partnericami. Delovni dokument „Trgovina kot gibalo razcveta“ pa obravnava prispevek trajnostne, pametne in vključujoče trgovine k rasti in ustvarjanju novih delovnih mest ter proučuje najpomembnejše ovire, ki so še ostale pri trgovini z blagom in storitvami ter naložbami.

S pomočjo javnega posvetovanja o evropski trgovinski politiki so bile opredeljene prednostne naloge široke skupine zainteresiranih strani ter pridobljeni pomembni prispevki k novi strategiji Komisije. 

Z raziskavo Eurobarometra je bilo od 26. avgusta do 16. septembra 2010 opravljenih 26 635 razgovorov z evropskimi državljani v 27 državah članicah.

Več informacij 

Povzetek raziskave Eurobarometra o mednarodni trgovini. en