Пречки пред търговията

В този раздел можете да видите всички пречки пред търговията, докладвани на ГД „Търговия“, които засягат износа на ЕС за държави извън Съюза. Пречките се класифицират по видове мерки и по секторите, които засягат. Когато е възможно, пречките са изброени със съответните кодове на продукти по ХС.

Фишове за пречките

{{errorMessage}}

Описание: {{criteriaDescr}}

Държава: {{criteriaCountry}}

Сектор: {{criteriaSector}}

Мярка: {{criteriaMeasure}}

Последна актуализация: {{criteriaLastUpdated}}

{{row.title}} {{row.country}} {{row.reportedDate}}
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки