Към страницата с често задавани въпроси
Раздел:
Изисквания към продуктите
Често задавани въпроси:

Дали храните, изнасяни за ЕС, трябва да произхождат от предприятие, одобрено от ЕС?

За храни от животински произход — да, в повечето случаи. Вижте списъка на одобрените предприятия.

За храни от неживотински произход — не непременно. В много случаи предприятието износител трябва просто да е известно на вносителя и да бъде прието за доставчик на храни в ЕС.

За храни, които съдържат растения или растителни продукти, обхванати от фитосанитарните правила на ЕС — не, но износителите трябва да получат фитосанитарен сертификат, издаден от националните органи в тяхната страна.

 

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки