Речник на термините:

Антидъмпингово

Дъмпингът е износ на цена под националните пазарни разходи с цел придобиване на пазарен дял на световния пазар. Член VI от ГАТТ от 1994 г. разрешава налагането на антидъмпингови мита върху дъмпингови стоки, които са равни на разликата между тяхната експортна цена и нормалната им стойност, ако дъмпингът причинява вреда на производителите на конкурентни продукти в държавата вносител.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки