Access2Markets

Износ от ЕС, внос в ЕС
— всичко, което трябва да знаете

Access2Markets ви дава достъп до информацията, от която се нуждаете, когато търгувате с държави извън ЕС, например относно мита, данъци, процедури, формалности и изисквания, правила за произход, свързани с износа мерки, статистика, пречки пред търговията и др. Тук ще намерите и основна информация относно търговията с услуги, както и относно инвестициите и обществените поръчки в трети държави. Освен това можете да научите повече за търговските споразумения на ЕС и как да се възползвате от тях, а също и да прочетете истории за компании, които ги използват успешно. Access2Markets има за цел да помогне на вас и вашето предприятие да осъществявате внос и износ.

Моят търговски помощник

Включително Rules of Origin Self-Assessment

Отказ от отговорност

Отказ от отговорност:
Докладите, получени от тази база данни, не са официални. Положени са усилия за гарантиране на точността на информацията и данните, съдържащи се в базата данни, но Европейската комисия или доставчиците на данни не могат да поемат никаква отговорност за евентуални неволни грешки или пропуски. Информацията и данните в някои раздели подлежат на определени условия на лицензиране. За подробности вижте информацията за източниците и авторското право. Ако продължите нататък и разглеждате данните, вие изразявате съгласието си с тези условия.

Изберете държава на произход
Изберете държава на получаване

Single Entry Point

Do you have trade barriers? contact us we can help you

Единната входна точка е първото звено за контакт в генерална дирекция „Търговия“ на Европейската комисия за всички заинтересовани страни от ЕС, които се сблъскват с проблеми с достъпа до пазара в трети държави или които установят неспазване на ангажименти за устойчивост.

Раздел с акценти

Events

Новини

Актуална информация

Мита

Формалности

Данъци

Споделяне на тази страница: