Новини:

ЕС — Гана подкрепя предложения за достъп до пазара и график по Споразумението за икономическо партньорство

 

Второто заседание на Комитета по СИП съгласно Временното споразумение за икономическо партньорство (СИП) между Гана и ЕС беше проведено в Брюксел на 29 ноември 2019 г.

СИП предоставя безмитен и безквотен достъп до пазара на ЕС на всички изнасяни, селскостопански или произведени от Гана пазари, докато Гана постепенно и частично либерализира вноса от ЕС.

Страните одобриха пълната оферта за достъп до пазара и графика за достъп до пазара на Гана. Гана ще започне да либерализира пазара си за продуктите от ЕС до първото тримесечие на 2020 г. Графикът за либерализация ще приключи до 2029 г.

Страните постигнаха съгласие и по окончателния текст на Протокола относно правилата за произход и ще го приемат официално чрез писмена процедура през първото тримесечие на 2020 г.

Прочетете повече в съвместната декларация.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки