Prověřování přímých zahraničních investic

Evropský rámec pro prověřování přímých zahraničních investic (PZI) umožní členským státům EU a Komisi spolupracovat a vyměňovat si informace o investicích ze třetích zemí, které mohou mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek v EU.

Nařízení o zřízení rámce pro prověřování přímých zahraničních investic EU vstoupilo v platnost dne 10. dubna 2019 a jeho mechanismus spolupráce se použije ode dne 11. října 2020.

Nařízení doplňuje celkový rámec investiční politiky EU tím, že zajišťuje, aby otevřenost EU vůči přímým zahraničním investicím byla vyvážena vhodnými kontrolami potenciálních hrozeb.

Další informace o prověřování přímých zahraničních investic jsou k dispozici na internetových stránkách GŘ pro obchod.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy