Prověřování PZI

Evropský rámec pro prověřování přímých zahraničních investic (PZI) umožní členským státům EU a Komisi spolupracovat a vyměňovat si informace o investicích ze třetích zemí, které mohou mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek v EU.

Nařízení, kterým se zřizuje rámec EU pro prověřování přímých zahraničních investic, vstoupilo v platnost dne 10. dubna 2019 a jeho mechanismus spolupráce se použije ode dne 11. října 2020.

Nařízení doplňuje celkový rámec investiční politiky EU tím, že zajišťuje, aby otevřenost EU vůči přímým zahraničním investicím byla vyvážena vhodnými kontrolami potenciálních hrozeb.

Více informací o prověřování přímých zahraničních investic je k dispozici na internetových stránkách GŘ pro obchod.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy