Veřejné zakázky

Chce vaše společnost prodávat služby na trhu veřejných zakázek?

Informace o tom, jak se ucházet o vládní zakázky, spolu s příslušnými pravidly a postupy.

Posoudit způsobilost k účasti v zahraničním zadávacím řízení

Chcete-li zjistit, zda máte právo účastnit se dané veřejné zakázky mimo EU, použijte nástroj Access2Procurement.

Cílem přístupu2 Zadávání veřejných zakázek je pomoci evropským společnostem posoudit, zda jsou oprávněny účastnit se veřejného nabídkového řízení mimo EU. Posouzení vyžaduje, aby uživatel poskytl informace, které jsou obvykle obsaženy v oznámení o zahájení zadávacího řízení: Zadavatel, předmět a odhadovaná hodnota zakázky.

Jako pilotní projekt tento nástroj v současné době umožňuje hodnocení veřejných zakázek z Kanady (na základě Dohody o vládních zakázkách i dvoustranné dohody CETA). Další zemí, na kterou se bude vztahovat, bude Japonsko. Do tohoto nástroje budou včas začleněny další země.

Access2Veřejné zakázky

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy