Přejít na Časté otázky
Oddíl:
Požadavky na výrobky
Časté dotazy:

Musí potraviny vyvážené do EU pocházet ze zařízení registrovaného v EU?

U potravin živočišného původu – ve většině případů ano. Viz seznam schválených provozoven.

Pro potraviny neživočišného původu – ne nezbytně. V mnoha případech musí být vyvážející podnik jednoduše znám dovozci a musí být přijat jako dodavatel potravin do EU.

Pro potraviny obsahující rostliny nebo rostlinné produkty, na něž se vztahují rostlinolékařské předpisy EU – ne, ale vývozci musí získat rostlinolékařské osvědčení vydané vnitrostátními orgány v jejich zemi.

 

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy