Pojem ve slovníčku:

Antidumpingové

Dumpingový je vývoz za cenu nižší, než jsou vnitrostátní tržní náklady, s cílem získat tržní podíl na světovém trhu. Článek VI dohody GATT z roku 1994 povoluje, aby bylo uloženo antidumpingové clo na dumpingové zboží, které se rovná rozdílu mezi jejich vývozní cenou a běžnou hodnotou, pokud dumping způsobí výrobcům konkurenčních výrobků v dovážející zemi újmu.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy