Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Pojem ve slovníčku:

Zákaz manipulace

Ustanovení v rámci preferenčních obchodních režimů v souvislosti s přepravou původního zboží z území jedné strany do druhé. Pokud z jakéhokoli důvodu zboží prochází nebo zastaví v zemi, která není partnerskou zemí ani zemí EU, umožňuje toto ustanovení rozdělení zásilek ve třetí zemi a některé další operace za předpokladu, že zboží zůstává pod celním dohledem v zemi tranzitu.

Share this page:

Rychlé odkazy