Access2Markets

Vývoz z EU, dovoz do EU
... vše, co potřebujete vědět

V Access2Markets najdete informace, které potřebujete při obchodování se třetími zeměmi, například informace o clech, daních, postupech, formalitách a požadavcích, pravidlech původu, vývozních opatřeních, statistikách, obchodních překážkách a mnohem více. Stránky vám také zprostředkovávají informace důležité pro obchod se službami, jakož i pro investice a veřejné zakázky ve třetích zemích. Najdete na nich podrobnější údaje o obchodních dohodách EU a o tom, jak je využít ve svůj prospěch. Také se můžete seznámit se zkušenostmi podniků, které tak činí. Access2Markets je tady proto, aby vám a vašemu podniku pomohl při dovozu a vývozu.

My Trade Assistant

Včetně Rules of Origin Self-Assessment

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Zprávy získané z této databáze nejsou úředními dokumenty. I když byla přesnosti informací a dat obsažených v této databázi věnována dostatečná pozornost, nemohou Evropská komise ani poskytovatelé údajů přijmout odpovědnost za případné neúmyslné chyby či opomenutí. Na informace a data v některých oddílech se vztahují zvláštní licenční podmínky. Podrobné informace viz Zdroje a autorská práva. Budete-li pokračovat a údaje si zobrazíte, vyjadřujete tak souhlas s těmito podmínkami.

Zvolit zemi původu
Zvolit zemi určení

Single Entry Point

Do you have trade barriers? contact us we can help you

Jednotné kontaktní místo slouží k tomu, aby se na obchodní ředitelství Evropské komise mohly obracet zúčastněné strany v Unii, které čelí problémům s přístupem na trh ve třetích zemích nebo které se setkají s nedodržováním závazků v oblasti udržitelnosti.

Sekce nejdůležitějších informací

Events

Novinky

Nejnovější aktualizace

Celní sazby

Formality

Daně

Sdílet tuto stránku: