Zkušenosti podniků:

Odstraňování překážek: Portugalská papírová společnost znovu získává přístup na turecký trh s nenatíraným bezdřevým papírem

Odstraňování překážek: Portugalská papírová společnost znovu získává přístup na turecký trh s nenatíraným bezdřevým papírem

Společným úsilím Evropské komise, členských států (zejména Portugalska) a evropského papírenského průmyslu včetně jeho evropského sdružení CEPI a spolupráce ze strany Turecka by mohla být obchodní omezení nakonec odstraněna. To je pro naši společnost velmi cenné, neboť jsme si zachovali přístup na důležitý turecký trh s papírem UWF.

Murat Kaplan
Sales Manager
The Navigator Company

Podnik

Ředitel prodeje Murat Kaplan The Navigator Company: „Navigator Company je přední značka prémiového papíru se sídlem v Portugalsku. Působí ve více než 110 zemích po celém světě a má více než 3 100 přímých zaměstnanců, přičemž převážná většina z nich (přibližně 2 9900) zaměstnává v Portugalsku.“

Přístup na trhy třetích zemí má pro nás zásadní význam

„Naše společnost vyváží přibližně 95 % své výroby papíru do 123 zemí po celém světě. Proto je pro nás zásadní, abychom mohli obchodovat ve svobodném a spravedlivém globálním prostředí.Turecko je pro Navigator důležitým vývozním trhem. V posledních letech jsme do Turecka vyváželi papírové výrobky v hodnotě přibližně 65 milionů EUR ročně. „

Otázka přístupu na trh: Opatření tureckého dohledu a neautomatické dovozní licence pro nenatíraný bezdřevý papír

Dne 21. června 2014 zahájily turecké orgány ochranné šetření dovozu bezdřevého nenatíraného papíru (UWF papír) jakéhokoli původu. Toto šetření se zaměřilo zejména na dovoz papíru z UWF z Finska, Německa, Polska, Portugalska, Slovenska a Slovinska.

Po tomto ochranném šetření evropští výrobci, v jejichž čele stojí Navigator, prokázali tureckým orgánům, že neexistuje žádný právní ani hospodářský důvod pro zavedení ochranných opatření. V důsledku toho Turecko opatření nezavedlo.“

„Společným úsilím Evropské komise, členských států (zejména Portugalska) a evropského papírenského průmyslu včetně jeho evropského sdružení CEPI a spolupráce ze strany Turecka by mohlo být omezení obchodu nakonec odstraněno. To je pro naši společnost velmi cenné, neboť jsme si zachovali přístup na důležitý turecký trh s papírem UWF.

„Namísto toho dne 28. srpna 2015 zavedly turecké orgány rušivý systém dohledu nad dovozem a sledování dovozu. Za tímto účelem Turecko zavedlo neautomatický režim dovozních licencí založený na vysoké prahové hodnotě minimální ceny (1200 USD/t). To způsobilo významnou a nespravedlivou překážku obchodu s papírovými papíry mezi EU a Tureckem, která měla dopad na vývoz EU ve výši 150 milionů EUR, včetně kancelářského papíru, papíru pro knihy a obálky, jakož i papíru používaného k marketingu adresných reklamních zásilek. Tato zatěžující opatření se obzvláště dotkla Navigatoru. „

Problém nyní vyřešen v rámci partnerství EU pro přístup na trh

„Na tuto otázku jsme upozornili Poradní výbor pro přístup na trh (MAAC). Dne 7. července 2017 zahájila Evropská komise na žádost Konfederace evropského papírenského průmyslu (CEPI) šetření podle nařízení EU o obchodních překážkách. Dne 7. prosince 2017 se Turecko rozhodlo zrušit dohled nad dovozem a sledování dovozu UWF papíru. V březnu 2018 přijala Komise zprávu pro Výbor pro obchodní překážky, v níž dospěla k závěru, že opatření nebude v souladu s pravidly celní unie WTO i EU a Turecka. Vzhledem k odstranění tureckého opatření týkajícího se dokumentu UWF však Komise uvedla, že EU se touto záležitostí nebude dále zabývat, ale bude situaci i nadále pozorně sledovat.“

 

Pohled průmyslu - Konfederace evropského papírenského průmyslu (CEPI)

„Navigator Company je jedním z nejaktivnějších podniků v našem odvětví. Jsou bez obav při hledání nových trhů po celém světě. Proto od nich dostáváme mnoho informací týkajících se nových překážek přístupu na trh, které se objevují na různých trzích.

Když nás Navigator informoval o překážkách v přístupu na trh v Turecku, neváhali jsme využít rámec partnerství pro přístup na trh k okamžitému oznámení této záležitosti Komisi. EU poté na tuto otázku upozornila Turecko a nakonec tento problém vyřešila. Jsme potěšeni, že naše společná práce přispěla k vyřešení bariéry a zvýšila vývozní příležitosti společnosti Navigator.

Navigator Company však zdaleka není jedinou společností, která měla z odstranění této překážky prospěch.Celkově představuje náš sektor 22 % světové produkce, 81 miliard EUR ročního obratu evropského hospodářství a přímo zaměstnává více než 175 000 lidí.

Po ukončení tureckého kontrolního opatření a následném pozastavení šetření nařízení EU o obchodních překážkách zahájeného Evropskou komisí na žádost CEPI učinil generální ředitel sdružení Sylvain Lhôte toto veřejné prohlášení:

CEPI je hrdý na své pevné odhodlání podporovat volný obchod se svými partnery. Rozhodnutí tureckých orgánů odstranit tato nespravedlivá opatření je chvályhodné; tato otázka však nikdy neměla být v první řadě eskalována. Očekáváme, že turecké orgány budou v budoucnu plnit své závazky vyplývající z dohody o celní unii mezi EU a Tureckem.“ CEPI je celoevropské sdružení zastupující dřevovláknitý a papírenský průmysl. Prostřednictvím svých 18 vnitrostátních sdružení CEPI sdružuje 495 společností provozujících více než 900 celulózek a papíren v celé Evropě vyrábějících papír, lepenku, buničinu a další biologické výrobky.“

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy