Handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og UK

EU og Det Forenede Kongerige er nået til principiel enighed om handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige, som finder midlertidig anvendelse fra den1. januar 2021. Aftalen skaber et ambitiøst frihandelsområde med:

  • ingen told eller kontingenter for handlede varer, forudsat at der fremlægges et passende bevis for præferenceoprindelse
  • fuld markedsadgang for tjenesteydelser og offentlige indkøb
  • solide bestemmelser om lige konkurrencevilkår

For at være berettiget til præferencebehandling skal dit produkt opfylde oprindelsesreglerne i aftalen. Tjek det interaktiveværktøj til selvevaluering af oprindelsesregler (ROSA) i My Trade Assistent for at vurdere, om dit produkt opfylder oprindelsesreglerne, og finde ud af, hvordan du udarbejder de korrekte dokumenter. Du kan også hente detaljerede oplysninger om de toldsatser, toldprocedurer og produktkrav, der gælder for dine produkter på Det Forenede Kongerige og EU-markedet.

 

For handel med varer mellem EU og Nordirland finder protokollen om Irland og Nordirland i udtrædelsesaftalen anvendelse.

Del denne side:

Genveje