Onlineværktøjer og -tjenester for mindre virksomheder

Onlineværktøjer og -tjenester for mindre virksomheder

Tjenesteydelser til små og mellemstore virksomheder (SMV'er)

Oplysninger om messer

  • AUMA's database over handelsmesser i Tyskland og resten af verden fra AUMA, sammenslutningen af tyske messer, der indeholder nærmere oplysninger om begivenheder såsom datoer, distributionsdata, statistikker og oplysninger om, hvordan man kontakter handelsmesser og arrangører af events.

Små og mellemstore kapitler i handelsaftaler

Alle nye handelsaftaler vil indeholde et kapitel om SMV'er, hvis partnerlandet indvilliger heri. Dette vil muliggøre en bedre informationsudveksling om spørgsmål vedrørende markedsadgang og et frugtbart samarbejde mellem Kommissionen og partnerlandet i forbindelse med håndteringen af SMV-relaterede spørgsmål i handelsaftalen.

Desuden nåede Det Blandede Udvalg under den samlede økonomi- og handelsaftale mellem EU og Canada (CETA) den 26. september 2018 til enighed i en specifik henstilling om SMV'er om, at hver part skal give den anden parts SMV'er onlineoplysninger om CETA og markedsadgang, og at et SMV-kontaktpunkt på hver side arbejder sammen om at tackle SMV-specifikke spørgsmål.

Kontakt os

Du kan besvare specifikke spørgsmål vedrørende SMV'er, markedsadgang og oplysninger på dette websted via kontaktformularen.

Del denne side:

Genveje