Spørgsmål og svar:

Skal fødevarer, der eksporteres til EU, komme fra en virksomhed, der er godkendt i EU?

For animalske fødevarer — ja, i de fleste tilfælde. Se listen over godkendte virksomheder.

For fødevarer af ikke-animalsk oprindelse — ikke nødvendigvis. I mange tilfælde skal den eksporterende virksomhed blot være kendt af importøren og blive accepteret som leverandør af fødevarer til EU.

For fødevarer, der indeholder planter eller planteprodukter, som er omfattet af EU's plantesundhedsregler — nej, men eksportører skal indhente et plantesundhedscertifikat, som er udstedt af de nationale myndigheder i deres land.

 

Del denne side:

Genveje