Όρος στο γλωσσάριο:

Διεθνείς Εμπορικοί Όροι

Διεθνείς εμπορικοί όροι. Έντεκα όροι πώλησης που έγιναν αποδεκτοί σε παγκόσμιο επίπεδο κατά την κατανομή των δαπανών και των αρμοδιοτήτων μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή. Τα προτεινόμενα, επικαιροποιημένα και πνευματικά δικαιώματα από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ΔΠΔ) χρησιμεύουν ως παγκόσμια πρότυπα για την ομοιόμορφη ερμηνεία των κοινών συμβατικών ρητρών στο διεθνές εμπόριο.

Η τελευταία αναθεώρηση ονομάζεται «INCOTERMS 2010.» Με λίγα λόγια, οι όροι αυτοί είναι (1) Ex Ex Works (EXW), (2) Free Carrier (FCA), (3) Free Alongside Ship (FCA), (4) FOB (Free Zon Board Vessel), (5) Κόστος και ναύλος (CFR), (6) κόστος, ασφάλιση και ναύλος (CIP), (7) Delivered στην Place (DPU), Delived στην Place Unload (DPU), Delived στην Place Unload (DPU), Delived στην Place Unload (DPU), Delived στην Place Unφορτωμένη (DDP).

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις