Ειδήσεις:

Δήλωση του ΠΟΕ στην οποία τονίζεται η σημασία των πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην εποχή της νόσου COVID-19

Στις 14 Μαΐου 2020, η ΕΕ και 47 άλλα μέλη εξέδωσαν δήλωση με την οποία τονίζουν τη σημασία των πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων κατά την περίοδο της νόσου COVID-19.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις