Ειδήσεις:

Η ΕΕ και η Γκάνα εγκρίνουν την προσφορά και το χρονοδιάγραμμα πρόσβασης στην αγορά στο πλαίσιο της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση της επιτροπής ΣΟΕΣ στο πλαίσιο της ενδιάμεσης συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ της Γκάνας και της ΕΕ πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 29 Νοεμβρίου 2019.

Η ΣΟΕΣ παρέχει πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις σε όλες τις εξαγωγές της Γκάνας, γεωργικές ή μεταποιημένες, ενώ η Γκάνα θα ελευθερώσει σταδιακά και εν μέρει τις εισαγωγές από την ΕΕ.

Τα μέρη ενέκριναν την πλήρη προσφορά πρόσβασης στην αγορά και το χρονοδιάγραμμα πρόσβασης στην αγορά της Γκάνας. Η Γκάνα θα αρχίσει να απελευθερώνει την αγορά της για τα προϊόντα της ΕΕ έως το πρώτο τρίμηνο του 2020. Το χρονοδιάγραμμα ελευθέρωσης θα ολοκληρωθεί έως το 2029.

Τα μέρη συμφώνησαν επίσης σχετικά με την τελική έκδοση του πρωτοκόλλου σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και θα το εγκρίνουν επίσημα μέσω γραπτής διαδικασίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Διαβάστε περισσότερα στην κοινή δήλωση.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις