Avalik hange

Kas Teie ettevõte soovib müüa teenuseid riigihanketurul?

Tutvuge, kuidas teha pakkumisi riigihankelepingute sõlmimiseks, ning esitage asjakohased eeskirjad ja menetlused.

Hinnake, kas Teil on õigus osaleda välismaises riigihankes

Selleks et teada saada, kas Teil on õigus osaleda konkreetses riigihankes väljaspool ELi, kasutage vahendit Access2Procurement.

Access2Procurement eesmärk on aidata Euroopa ettevõtjatel hinnata, kas neil on õigus osaleda avalikus hankemenetluses väljaspool ELi. Hindamine eeldab, et kasutaja sisestab teabe, mis tavaliselt sisaldub hanketeates: Hankeüksus, hanke ese ja eeldatav maksumus.

Katseprojektina võimaldab vahend praegu hinnata Kanada riigihangete pakkumisi (mis põhinevad nii riigihankelepingul kui ka kahepoolsel laiaulatuslikul majandus- ja kaubanduslepingul). Järgmine hõlmatud riik on Jaapan. Tulevikus integreeritakse vahendiga veel riike.

Access2Procurement

Jagage seda lehte:

Kiirlingid