Veebipõhised vahendid ja teenused väiksematele ettevõtjatele

Veebipõhised vahendid ja teenused väiksematele ettevõtjatele

Teenused väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd)

Teave messide kohta

  • AUMA kaubandusmessi andmebaas „Teave kaubandusmesside kohta Saksamaal ja kogu maailmas“, mille on koostanud Saksamaa Õiglase Tööstuse Assotsiatsioon AUMA ja mis sisaldab üksikasju selliste ürituste kohta nagu kuupäevad, levitamisandmed, statistika ja teave selle kohta, kuidas võtta ühendust messide ja ürituste korraldajatega.

Väikesed ja keskmise suurusega peatükid kaubanduslepingutes

Kõik uued kaubanduslepingud sisaldavad VKE peatükki, kui partnerriik sellega nõustub. See võimaldaks paremat teabevahetust turulepääsu küsimustes ning viljakat koostööd komisjoni ja partnerriigi vahel VKEdega seotud küsimuste käsitlemisel kaubanduslepingus.

Lisaks leppis ELi ja Kanada laiaulatuslik majandus- ja rahaliit (CETA) 26. septembril 2018 VKEde erisoovituses kokku, et kumbki lepinguosaline annab teise lepinguosalise VKEdele veebipõhist teavet laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu ja turulepääsu kohta ning et VKEde kontaktpunkt teeb kummalgi pool koostööd VKEdega seotud küsimuste lahendamiseks.

Võtke meiega ühendust

Sellel veebisaidil saate kontaktvormi kaudu esitada konkreetseid küsimusi VKEde, turulepääsu ja teabe kohta.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid