Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int
Sõnastiku mõiste:

Tariifsed soodustused

Olenemata mitmepoolset kaubandussüsteemi reguleerivatest eeskirjadest võivad arenenud riigid anda arenguriikidele tariifseid soodustusi ilma vastastikkuse nõudeta (üldise soodustuste süsteemi raames või kategooriapõhiselt, piirkondlikul või kahepoolsel alusel).

Jagage seda lehte:

Kiirlingid