Sõnastiku mõiste:

Tariifsed soodustused

Olenemata mitmepoolset kaubandussüsteemi reguleerivatest eeskirjadest võivad arenenud riigid anda arenguriikidele tariifseid soodustusi ilma vastastikkuse nõudeta (üldise soodustuste süsteemi raames või kategooriapõhiselt, piirkondlikul või kahepoolsel alusel).

Jagage seda lehte:

Kiirlingid