Uudised:

EL-Ghana kinnitavad turulepääsu pakkumise ja ajakava majanduspartnerluslepingu raames

 

Ghana ja ELi vahelise majanduspartnerluse vahelepingu kohase majanduspartnerluslepingu komitee teine kohtumine toimus 29. novembril 2019 Brüsselis.

Majanduspartnerlusleping võimaldab tollimaksuvaba ja kvoodivaba juurdepääsu Ghana kogu põllumajanduslikule või tööstuslikule ekspordile ELi turule, samas kui Ghana liberaliseerib järk-järgult ja osaliselt impordi EList.

Pooled kiitsid heaks Ghana täieliku turulepääsu pakkumise ja turulepääsu ajakava. Ghana alustab ELi toodete turu liberaliseerimist 2020. aasta esimeses kvartalis. Liberaliseerimise ajakava viiakse lõpule 2029. aastaks.

Lepinguosalised leppisid kokku ka päritolureeglite protokolli lõplikus versioonis ja võtavad selle ametlikult vastu kirjaliku menetluse teel 2020. aasta esimeses kvartalis.

Lisateave on esitatud ühisavalduses.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid