Digitaalinen kaupankäynti

 

Digitaalisella kaupalla tarkoitetaan kaupankäyntiä, joka mahdollistaa sähköisen teknologian. Sitä tapahtuu kaikilla talouden aloilla, ja se on erittäin tärkeää Euroopan teollisuudelle.

Maailmanlaajuiset sähköisen kaupankäynnin markkinat kasvavat edelleen nopeasti. Vuonna 2019 verkkokaupan arvoksi arvioitiin 3,2 biljoonaa euroa, ja verkko-ostoksia teki noin 1,5 miljardia ihmistä. Koska EU on maailman suurin palvelujen viejä, se voi hyötyä suuresti sähköisen kaupankäynnin tarjoamista mahdollisuuksista.

Digitaaliteknologia mahdollistaa nykyajan kaupan hyvin suuressa määrin. Esimerkiksi

 • pankit ovat vahvasti riippuvaisia kansainvälisestä tiedonsiirrosta.
 • maataloushyödykkeiden kaupan alan toimijat käyttävät sähköisiä allekirjoituksia kansainvälisten hankintojen tekemiseen
 • valmistajat, rahti- ja logistiikkayritykset voivat seurata ja parantaa koneidensa ja ajoneuvojensa suorituskykyä koko maapallolla sähköisten tiedonsiirtojen ansiosta

Ohjelmistoihin liittyvien palvelujen osuus yritysten tuloista kasvaa maailmanlaajuisesti, ja tämän suuntauksen odotetaan jatkuvan. Esineiden internetissä on kyse anturien ja internetiä hyödyntävien laitteiden, suurten tietokokonaisuuksien ja suurteholaskentavalmiuksien yhdistämisestä syntyvien mahdollisuuksien hyödyntämisestä.

Pienemmät yritykset ovat huomattavasti lisänneet osallistumistaan kansainvälisiin liiketoimiin, joissa käytetään internetiä, jotta ne voivat olla yhteydessä asiakkaisiin ja toimittajiin, tarjota tietoja, tehdä ja tehdä tilauksia sekä helpottaa tuotteiden ja palvelujen toimittamista.

EU:n sähköistä kauppaa koskeva politiikka

EU pitää sähköistä kaupankäyntiä tärkeänä sekä kahdenvälisissä kauppaneuvotteluissaan että Maailman kauppajärjestössä.

Kahdenvälisissä neuvotteluissa EU pyrkii luomaan horisontaaliset säännöt, jotka ovat välttämättömiä verkkokaupan moitteettoman toiminnan kannalta ja joita sovelletaan yleisesti tavaroiden, palvelujen, julkisten hankintojen jne. verkkokauppaan. Yleisenä tavoitteena on

 • varmistetaan ennakoitavuus ja oikeusvarmuus yrityksille
 • turvallisen verkkoympäristön varmistaminen kuluttajille
 • perusteettomien esteiden poistaminen

Maailman kauppajärjestössä yli 80 jäsentä osallistuu sähköistä kaupankäyntiä koskeviin neuvotteluihin. EU pitää tätä aloitetta ainutlaatuisena tilaisuutena toteuttaa kauan kaivattuja kauppapoliittisia toimia, ja sen tavoitteena on neuvotella kattava ja kunnianhimoinen säännöstö, jolla tehostetaan sekä kotimaista että maailmanlaajuista sähköistä kaupankäyntiä.

Tuotteeseen sisällytettyjen digitaalisten palvelujen kauppa

Palvelukaupan merkitys kasvaa aineettomassa muodossa mutta myös aineellisessa muodossa eli sisällyttämällä tällaiset palvelut lopputuotteeseen. Valmistusteollisuudenservicaatio, joka johtaa ”yhdistettyihin palveluihin”, vaikuttaa tavarakaupan kasvavaan osuuteen. Esimerkkinä tällaisista ”yhdistetyistä palveluista” ovat ohjelmistot, jotka liikkuvat rajojen yli monien tavaroiden osana, erityisesti autoteollisuudessa.

Ympäristöystävällisten tuotteiden kasvava kysyntä edellyttää yhä enemmän kehittynyttä teknologiaa, johon sisältyy paljon älykkäämpiä prosesseja ja ohjelmistoja. 

EU pyrkii helpottamaan tällaisten tavaroiden kauppaa muun muassa käyttämällä asianmukaisia tullimenettelyjä, jotka mahdollistavat lopputuotteeseen sisältyvien palvelujen tullittomuuden.

Tavaroiden tai palvelujen myynti verkossa

Verkkokaupan verkkoalustat helpottavat nykyään suuresti kaupankäyntiä. Ne voivat olla joko

 • yksittäiset verkkosivustot, kuten verkkokaupat
 • isännöidyt alustat, kuten verkossa toimivat markkinapaikat, joissa yritys tarjoaa rajapintaa ja yleensä back office -ohjelmistoja eri myyjille ja ostajille

Sähköisen kaupankäynnin alustat helpottavat kaupankäyntiä, koska

 • eri maiden ostajat ja myyjät voivat ottaa helposti yhteyttä toisiinsa
 • myyjät voivat mainostaa ja tarjota tavaroitaan ja palvelujaan monille mahdollisille asiakkaille.

Verkossa toimivat markkinapaikat tarjoavat asiakkaille enemmän valinnanvaraa, koska he voivat hakea ja vertailla eri myyjien tuotteita tai palveluja.

Asiakkaat voivat olla joko loppukäyttäjiä (luonnollisia henkilöitä tai yrityksiä) tai jälleenmyyjiä.

Jos haluat myydä tuotteensa tai palvelunsa tällaisten verkkokanavien kautta asiakkaille EU:n ulkopuolisilla markkinoilla, on tarkistettava vientivaatimukset samoin kuin perinteisten myyntikanavien osalta.

Myytäessä pieniä määriä loppukäyttäjille on tärkeää kertoa vähämerkityksistä tukea koskevista säännöistä. Ne vapauttavat usein arvoltaan vähäiset erät tariffeista ja sisältävät vain paperityötä koskevat muodolliset vähimmäisvaatimukset.

Sen mukaan, mitä tuotteita tai palveluja haluat myydä, voi olla lisävaatimuksia tarkistaa. Sinun on esimerkiksi pohdittava seuraavia kysymyksiä:

 • verkossa käytetyt maksuväylät
 • tietosuojaa koskevat vaatimukset kohdemarkkinoilla ja rajatylittävässä tiedonsiirrossa
 • varastoinnin ja logistiikan käsittely
 • kuluttajansuojaa ja tuoteturvallisuutta koskevat säännöt
 • immateriaalioikeudet
 • Alv-säännöt
 • Posti-/kuriiripalvelujen ym. kustannukset.

Voit ottaa yhteyttä kauppakamareihin, vienninedistämistoimistoihin, konsulttitoimistoihin tai vastaaviin elimiin tässä prosessissa. Yritys-Eurooppa-verkosto tarjoaa myös Euroopassa yleistä tietoa ulkomaisista markkinoista.

Jaa tämä sivu:

Linkit