EU:n ja Turkin välinen tulliliitto

Haluatko tuoda tuotteita Turkista? Tämä osio auttaa ymmärtämään EU:n ja Turkin tulliliittoa.

Lyhyesti

Tulliliitto Turkin kanssa on ollut voimassa vuodesta 1995, ja se perustuu vuonna 1963 tehtyyn Ankaran sopimukseen ja sen lisäpöytäkirjaan (1970). Siinä säädetään seuraavaa:

 • vapaa liikkuvuus tulliliiton kahden osan välillä sellaisten kyseessä olevien tavaroiden osalta, jotka on joko tuotettu kokonaan tai luovutettu vapaaseen liikkeeseen sen jälkeen, kun ne on tuotu kolmansista maista joko Turkissa tai EY:ssä
 • Turkin yhdenmukaistaminen yhteisön yhteisen tullitariffin kanssa, etuusjärjestelyt mukaan luettuina, ja kauppapoliittisten toimenpiteiden yhdenmukaistaminen
 • tullilainsäädännön lähentäminen erityisesti tulliyhteistyökomitean päätöksillä (esim. päätös N:o 1/2001) ja keskinäisellä avunannolla tulliasioissa
 • muun lainsäädännön lähentäminen (teollis- ja tekijänoikeudet, kilpailu, verotus jne.)
 • maatalouden etuuskohtelusopimus (alkuperäsäännöt)

Tavarakauppa

Tulliliitto kattaa yksinomaan

Tulliliitto ei kata

Tullit

 • tullittomuus ja tullittomat kiintiöt tulliliiton piiriin kuuluville tavaroille
 • EU:sta peräisin olevien ja Turkkiin vietävien tuotteiden tullien tarkistaminen kaupan alan avustajani avulla
 • Turkista peräisin olevien ja EU:hun vietävien tuotteiden tariffien tarkistaminen kaupan alan avustajani avulla

EU:n ja Turkin tulliliiton piiriin kuuluvia tavaroita koskevat alkuperäsäännöt

 

Tutustu tiettyyn tuotteeseen sovellettaviin alkuperäsääntöihin ammattiavustajani kautta.

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

 • tietoa teknisistä vaatimuksista, säännöistä ja menettelyistä, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin
 • Hae tuotteeseesi ja sen alkuperämaahan sovellettavia erityissääntöjä ja -määräyksiä kaupan alan avustajastani. Jos haluat nähdä tuotetta koskevat vaatimukset, sinun on ensin yksilöitävä sen tullikoodeksi. Jos et tiedä tullikoodeksia, voit hakea sitä tuotteen nimellä sisäänrakennetusta hakukoneesta.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset

 • tietoa terveys-, turvallisuus-, terveys- ja kasvinsuojelustandardeista, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin
 • Hae tuotteeseesi ja sen alkuperämaahan sovellettavia terveys-, terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevia sääntöjä kaupan alan avustajastani. Jos haluat nähdä tuotetta koskevat vaatimukset, sinun on ensin yksilöitävä sen tullikoodeksi. Jos et tiedä tullikoodeksia, voit hakea sitä tuotteen nimellä sisäänrakennetusta hakukoneesta.

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Tavarat, jotka on tuotettu kokonaan tai osittain tulliliitossa tai jotka on luovutettu vapaaseen liikkeeseen tulliliitossa, voivat liikkua missä tahansa tulliliiton alueella, jos niiden mukana seuraa A.TR.-tavaratodistuksella vahvistettu tullioikeudellista asemaa koskeva todiste.

 • lue lisää muista tulliselvitysasiakirjoista ja -menettelyistä, joita tarvitaan Euroopan unioniin suuntautuvassa tuonnissa

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

 • lue lisää teollis- ja tekijänoikeuksia ja maantieteellisiä merkintöjä koskevasta EU:n lainsäädännöstä sekä EU:n teollis- ja tekijänoikeuspolitiikasta kaupan alalla

Palvelujen kauppa

 • lisätietoa palvelukaupan säännöistä, määräyksistä ja järjestelyistä

Julkiset hankinnat

 • tietoa julkisia hankintoja koskevasta lainsäädännöstä, säännöistä ja pääsystä eri markkinoille
 • lisätietoa EU:n julkisten hankintojen markkinoista

Investoinnit

 • löydät yleisiä tietoja, joiden avulla voit tehdä sijoituksia ulkomaille
 • ETSI tietoa, jos investoit ulkomailta EU:hun

Linkit ja asiakirjat

Jaa tämä sivu: