Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

EU:n kauppasopimus2Markkinat

EU:n kauppasopimus2Markkinat

Hyötyä alhaisemmista tariffeista ja muista eduista, joita EU:n etuuskohtelukauppaa koskevat sopimukset tarjoavat sinulle!

EU:lla on yli 70 kauppasopimusta eri puolilla maailmaa sijaitsevien maiden kanssa.

Tarkastaa:

Nämä sopimukset kattavat lähes kaksi viidesosaa kaikesta EU:n kaupasta muiden maiden kanssa. Niiden nojalla EU:n ja kumppanimaiden yrityksillä on edullisemmat ehdot kuin WTO:ssa.

Näiden sopimusten etuja ovat muun muassa seuraavat:

 • alemmat tariffit tai nollatariffit
 • tullimenettelyjen helpottaminen ja nopeuttaminen
 • tuotetodistusten tunnustaminen
 • henkilöstön liikkuvuus
 • mahdollisuus osallistua julkisiin tarjouskilpailuihin
 • teollis- ja tekijänoikeuksiesi parempi suoja

Mitä hyötyä sinun pitäisi saada?

 • etuoikeutesi vaihtelevat sopimuksesta toiseen ja riippuvat tuotteesta/alasta
 • kaikki hyödyt eivät ole automaattisia – esimerkiksi tavara-alalla on
  • todistettava, missä tuote on valmistettu
  • täytä tullilomakkeet
  • rekisteröidy EU:n REX-järjestelmään tai valtuutettuna viejänä
  • heillä on oltava toimilupa palvelujen tarjoamiseen
  • tuotteellesi on oltava turvallisuustodistus.
  • hae teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa
 • Voit edelleen kohdata esteitä – mutta EU:n kauppasopimus voi helpottaa niiden poistamista — kerro meille, onko sinulla mielestäsi kaupan esteitä EU:n ulkopuolelle suuntautuvassa viennissä.
 • Yritykset tai yksityishenkilöt eivät voi panna kauppasopimusta täytäntöön tuomioistuimessa. EU ja kumppanimaat ovat kuitenkin oikeudellisesti velvollisia panemaan ne täytäntöön.Jos näin ei ole, toinen osapuoli voi useimmissa tapauksissa käynnistää riitojenratkaisumenettelyn.

Mitä Access2Markets tarjoaa?

Share this page:

Linkit