Yritysesimerkki:

Esteiden poistaminen: Portugalilainen paperiyritys pääsee uudelleen päällystämättömän puuvapaan paperin markkinoille Turkissa

Esteiden poistaminen: Portugalilainen paperiyritys pääsee uudelleen päällystämättömän puuvapaan paperin markkinoille Turkissa

Kaupan rajoitukset voitaisiin lopulta poistaa Euroopan komission, jäsenvaltioiden (erityisesti Portugalin) ja Euroopan paperiteollisuuden, mukaan lukien sen eurooppalaisen CEPI-järjestön, yhteisillä toimilla ja Turkin yhteistyöllä. Tämä on erittäin arvokasta yrityksellemme, koska meillä on edelleen pääsy Turkin UWF-paperin merkittäville markkinoille.

Murat Kaplan
Sales Manager
The Navigator Company

Yritys

Murat Kaplan Sales Manager The Navigator Company: ”Navigator Company on huippuluokan toimistopaperin tuotemerkki Portugalissa. Se toimii yli 110 maassa eri puolilla maailmaa, ja sillä on suoraan yli 3.100 työntekijää, joista suurin osa (noin 2.900) työskentelee Portugalissa. ”

Pääsy kolmansien maiden markkinoille on meille olennaisen tärkeää

”Yrityksemme vie noin 95 % paperintuotannostaan 123 maahan eri puolilla maailmaa. Siksi on olennaisen tärkeää pystyä käymään kauppaa vapaassa ja oikeudenmukaisessa globaalissa ympäristössä.Turkki on Navigatorin tärkeä vientimarkkina-alue. Viime vuosina olemme vieneet paperituotteita Turkkiin noin 65 miljoonan euron arvosta vuodessa. ”

Markkinoillepääsyä koskeva kysymys: Turkin valvontatoimenpiteet ja ei-automaattinen tuontilisenssi päällystämättömälle puuvapaalle paperille

Turkin viranomaiset panivat 21. kesäkuuta 2014 vireille suojatoimenpidetutkimuksen, joka koski kaikenlaisen päällystämättömän puuvapaan paperin tuontia. Tutkimus kohdistui pääasiassa UWF-paperin tuontiin Suomesta, Saksasta, Puolasta, Portugalista, Slovakiasta ja Sloveniasta.

Tämän suojatoimenpidetutkimuksen jälkeen Navigatorin johtamat eurooppalaiset tuottajat osoittivat Turkin viranomaisille, ettei ollut oikeudellisia tai taloudellisia perusteita ottaa käyttöön suojatoimenpiteitä. Tämän vuoksi Turkki ei ottanut toimenpiteitä käyttöön. ”

”Kaupan rajoitus voitaisiin lopulta poistaa Euroopan komission, jäsenvaltioiden (erityisesti Portugalin) ja Euroopan paperiteollisuuden, mukaan lukien sen eurooppalaisen CEPI-järjestön, yhteisillä toimilla ja Turkin yhteistyöllä. Tämä on erittäin arvokasta yrityksellemme, koska meillä on edelleen pääsy Turkin UWF-paperin merkittäville markkinoille.

”Turkin viranomaiset ottivat sen sijaan 28. elokuuta 2015 käyttöön häiritsevän tuonnin valvonta- ja seurantajärjestelmän. Tätä varten Turkki otti käyttöön ei-automaattisen tuontilisenssijärjestelmän, joka perustuu korkeaan vähimmäishintakynnykseen (1.200 $/tonni). Tämä aiheutti merkittävän ja epäoikeudenmukaisen esteen EU:n ja Turkin UWF-paperikaupalle, mikä vaikutti 150 miljoonan euron vientiin EU:sta, mukaan lukien toimistopaperi, kirjojen ja kirjekuorien paperi sekä suoramainonnassa käytettävä paperi. Nämä raskaat toimenpiteet vaikuttivat erityisesti Navigatoriin. ”

Ongelma on nyt ratkaistu EU:n markkinoillepääsyä koskevan kumppanuuden puitteissa

”Olemme saattaneet asian markkinoille pääsyä käsittelevän neuvoa-antavan komitean (MAAC) tietoon. Euroopan komissio pani 7. heinäkuuta 2017 vireille kaupan esteistä annetun asetuksen mukaisen tutkimuksen Euroopan paperiteollisuuden liiton CEPI:n (Confederation of European Paper Industries) pyynnöstä. Turkki päätti 7. joulukuuta 2017 poistaa UWF-paperin tuonnin valvonnan ja seurannan. Komissio antoi maaliskuussa 2018 kaupan esteitä käsittelevälle komitealle kertomuksen, jossa todettiin, että toimenpide olisi ristiriidassa sekä WTO:n että EU:n ja Turkin tulliliiton sääntöjen kanssa. Koska Turkin UWF-asiakirjaa koskeva toimenpide kuitenkin poistettiin, komissio totesi, että EU ei aio jatkaa asian käsittelyä vaan jatkaa tilanteen tiivistä seuraamista. ”

 

Teollisuuden näkemys – Euroopan paperiteollisuuden liitto (CEPI)

”Navigator Company on yksi alan aktiivisimmista yrityksistä. He eivät pelkää pyrkivänsä uusille markkinoille kaikkialla maailmassa. Tämän vuoksi saamme niiltä paljon palautetta uusista markkinoille pääsyn esteistä eri markkinoilla.

Kun Navigator ilmoitti meille markkinoille pääsyn esteistä Turkissa, emme epäröineet käyttää markkinoillepääsyä koskevan kumppanuuden puitteita raportoidaksemme asiasta välittömästi komissiolle. Tämän jälkeen EU otti asian esille Turkin kanssa ja ratkaisi lopulta ongelman. Olemme tyytyväisiä siihen, että yhteinen työmme on edistänyt esteiden poistamista ja lisännyt Navigatorin vientimahdollisuuksia.

Navigator Company ei kuitenkaan ole ainoa, joka hyötyi tämän esteen poistamisesta.Alan osuus maailman tuotannosta on 22 %, sen vuotuinen liikevaihto Euroopan taloudelle on 81 miljardia euroa ja se työllistää suoraan yli 175,000 ihmistä.

Turkin valvontatoimenpiteen lopettamisen ja Euroopan komission CEPI:n pyynnöstä käynnistämän EU:n kaupan esteitä koskevan tutkimuksen keskeyttämisen jälkeen yhdistyksen pääjohtaja Sylvain Lhôte antoi seuraavan julkilausuman:

CEPI on ylpeä vahvasta sitoutumisestaan vapaakauppaan kumppaneidensa kanssa. Turkin viranomaisten päätös näiden epäoikeudenmukaisten toimenpiteiden poistamisesta on myönteinen; tätä kysymystä ei kuitenkaan olisi koskaan pitänyt kärjistää. Odotamme, että Turkin viranomaiset pitävät vastaisuudessa kiinni EU:n ja Turkin välisen tulliliittosopimuksen mukaisista velvoitteistaan. ” CEPI on yleiseurooppalainen järjestö, joka edustaa metsäkuitu- ja paperiteollisuutta. CEPI kokoaa 18 kansallisen yhdistyksensä kautta yhteen 495 yritystä, jotka toimivat yli 900 massa- ja paperitehtaassa eri puolilla Eurooppaa ja jotka tuottavat paperia, kartonkia, massaa ja muita biopohjaisia tuotteita. ”

Jaa tämä sivu:

Linkit