Liostú deimhneach agus diúltach

I gcomhaontuithe trádála, is féidir leis na páirtithe a ngealltanais agus a n-eisceachtaí a inscríobh ina sceidil de réir dhá theicníocht éagsúla – ag baint úsáide as liosta dearfach nó liosta diúltach.

Níl rogha na teicníce cinntitheach, áfach, maidir le raon na ngealltanas a tugadh i gcomhaontú trádála.

Is féidir an leibhéal céanna oscailte nó cosanta a bhaint amach le liosta dearfach agus le liosta diúltach.

Liostaí dearfacha

Agus liosta dearfach á úsáid aige, ní mór do chomhpháirtí trádála na hearnálacha agus na fo-earnálacha sin ina ndéanann sé nó sí gealltanais maidir le Rochtain ar an Margadh agus gealltanais Cóireála Náisiúnta a liostú go sainráite (“deimhneach”).

Mar an dara céim, liostaíonn an comhpháirtí trádála gach eisceacht nó coinníoll maidir leis na gealltanais sin, ina luaitear na srianta maidir le Rochtain ar an Margadh agus/nó leis an gCóireáil Náisiúnta a theastaíonn uaidh a chur i bhfeidhm.   

Liostaí diúltacha

Agus liosta diúltach á úsáid acu, ní gá do chomhpháirtithe trádála ach dul tríd an dara céim.

Ní gá dóibh liosta a dhéanamh de na hearnálacha a dtugann siad gealltanais ina leith. Tá gach earnáil nó fo-earnáil nach bhfuil liostaithe ar oscailt, mar réamhshocrú, do sholáthraithe seirbhíse eachtracha faoi na coinníollacha céanna agus a bhaineann le soláthraithe seirbhísí intíre.

Ní liostaíonn na páirtithe ach na hearnálacha nó na fo-earnálacha sin a chuireann siad faoi theorainn nó a chuireann siad as an áireamh.

Cá háit ar féidir teacht ar na liostaí i gcomhaontú?

Is iondúil go n-úsáideann na comhpháirtithe trádála dhá iarscríbhinn éagsúla chun a bhforchoimeádais a inscríobh i liosta diúltach

  • Liostaítear go sainráite inIarscríbhinn I gach reachtaíocht náisiúnta atá ann cheana a mhaolaíonn ar rochtain ar an margadh agus/nó ar Chóireáil Náisiúnta
  • Liostaítear inIarscríbhinn II na hearnálacha agus na fo-earnálacha a gcoinnítear an ceart maolú orthu amach anseo ó Rochtain ar an Margadh agus/nó ó Chóireáil Náisiúnta, lena n-áirítear i gcásanna nach bhfuil aon bhearta ann faoi láthair

D’úsáid an tAontas Eorpach liostaí diúltacha (mar shampla sna comhaontuithe le Ceanada agus leis an tSeapáin) agus liosta dearfach (sna comhaontuithe leis an gCóiré, Singeapór agus Vítneam).  

Ghlac an tAontas freisin le húsáid ‘cur chuige hibrideach’ in TISA, mar a thugtar air. Tuilleadh eolais

Clásail eile

Is féidir leis na comhpháirtithe trádála clásail ‘standstill’ agus/nó ‘scéime’, mar a thugtar orthu, a thabhairt isteach agus comhaontú trádála á chaibidliú acu.

Cuimsíonn clásail den sórt sin an raon feidhme chun srianta ar rochtain ar an margadh nó bearta idirdhealaitheacha a thabhairt isteach amach anseo.

Fiú nuair a osclaíonn páirtithe i gcomhaontú trádála earnáil, bíodh sé trí liosta dearfach nó diúltach (agus le nó gan neamhghníomhaíochta ná scéim), féadfaidh siad fós reachtaíocht neamh-idirdhealaitheach a choimeád nó a thabhairt isteach, mar shampla

  • caighdeáin chóireála d’othair
  • ceanglais chaipitil do na bainc
  • ceanglais cháilíochta do ghairmeacha áirithe
  • oibleagáidí maidir le seirbhísí uilíocha (e.g. don earnáil poist)
Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa