Ceisteanna Coitianta:

An gá do bhia a onnmhairítear chuig an Aontas teacht ó bhunaíocht atá údaraithe ag an Aontas Eorpach?

I gcás bia de bhunadh ainmhíoch — tá, i bhformhór na gcásanna. Féach an liosta de na bunaíochtaí formheasta.

Maidir le bia nach de bhunadh ainmhíoch é — ní gá go mbeadh sé amhlaidh. In a lán cásanna, ní mór go mbeadh aithne ag an allmhaireoir ar an ngnó easpórtála agus ní mór go nglacfaí leis mar sholáthróir bia isteach san Aontas.

Maidir le bia ina bhfuil plandaí nó táirgí plandaí atá cumhdaithe ag rialacha AE maidir le sláinte plandaí — níl, ach ní mór do na honnmhaireoirí deimhniú fíteashláintíochta a fháil a d’eisigh na húdaráis náisiúnta ina dtír féin.

 

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa