Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int
Téarma gluaise:

Neamh-chúbláil

Foráil faoi shocruithe trádála fabhracha a bhaineann le hiompar earraí tionscnaimh ó chríoch páirtí amháin go críoch páirtí eile. Más rud é, ar chúis ar bith, go dtéann na hearraí trí thír nó go stopann siad i dtír nach í an tír chomhpháirtíochta ná tír de chuid an Aontais í, ceadaítear leis an bhforáil coinsíneachtaí i dtríú tír a roinnt agus roinnt oibríochtaí eile ar choinníoll go bhfanann na hearraí faoi mhaoirseacht chustaim sa tír idirthurais.

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa