Nuacht:

Formhuiníonn AE-Ghana an tairiscint maidir le rochtain ar an margadh agus an sceideal faoi Chomhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche

 

Tionóladh an dara cruinniú den Choiste EPA faoin gComhaontú Eatramhach um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch (EPA) idir Gána agus AE sa Bhruiséil an 29 Samhain 2019.

Cuireann EPA rochtain saor ó dhleacht agus saor ó chuóta ar fáil d’easpórtálacha uile Ghana, talmhaíochta nó monaraithe, do mhargadh an Aontais, agus déanfaidh Gána allmhairí ón Aontas a léirscaoileadh i bpáirt agus de réir a chéile.

D’fhormhuinigh na Páirtithe tairiscint iomlán Gána maidir le rochtain iomlán ar an margadh agus maidir le rochtain ar an margadh. Cuirfidh Gána tús le léirscaoileadh a dhéanamh ar a mhargadh do tháirgí an Aontais Eorpaigh faoin gcéad ráithe de 2020. Thabharfaí an sceideal léirscaoilte chun críche faoi 2029.

Tháinig na Páirtithe ar chomhaontú freisin maidir leis an leagan deiridh den Phrótacal maidir le rialacha tionscnaimh agus ghlacfaidís é go hoifigiúil trí nós imeachta i scríbhinn sa chéad ráithe de 2020.

Léigh tuilleadh sa ráiteas comhpháirteach.

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa