Pozitivno i negativno uvrštavanje na popis

U trgovinskim sporazumima stranke mogu navesti svoje obveze i iznimke u svojim rasporedima u skladu s dvije različite tehnike – s pomoću pozitivnog popisa ili negativnog popisa.

Međutim, odabir tehnike nije odlučujući za raspon obveza preuzetih u okviru trgovinskog sporazuma.

Isti stupanj otvaranja ili zaštite može se postići s pozitivnim popisom kao i s negativnim popisom.

Pozitivni popisi

Pri uporabi pozitivnog popisa trgovinski partner mora izričito („pozitivno”) navesti one sektore i podsektore u kojima preuzima obveze u pogledu pristupa tržištu i nacionalnog tretmana.

Kao drugi korak, trgovinski partner navodi sve iznimke ili uvjete u pogledu tih obveza, navodeći ograničenja pristupa tržištu i/ili nacionalnog tretmana koja želi primijeniti.   

Negativni popisi

Kada se koriste negativnim popisom, trgovinski partneri moraju proći samo drugi korak.

Ne moraju navesti sektore za koje preuzimaju obveze. Svi sektori ili podsektori koji nisu navedeni automatski su otvoreni stranim pružateljima usluga pod istim uvjetima kao za domaće pružatelje usluga.

Stranke navode samo one sektore ili podsektore koje ograničavaju ili isključuju.

Gdje se popisi mogu pronaći u sporazumu?

Trgovinski partneri obično upotrebljavaju dva različita priloga kako bi naveli svoje rezerve na negativan popis.

  • UPrilogu I. izričito se navodi sve postojeće nacionalno zakonodavstvo kojim se odstupa od pristupa tržištu i/ili nacionalnog tretmana.
  • UPrilogu II. navedeni su sektori i podsektori za koje se u budućnosti zadržava pravo na odstupanje od pristupa tržištu i/ili nacionalnog tretmana, uključujući slučajeve u kojima trenutačno ne postoje mjere.

EU se koristio negativnim popisima (primjerice u sporazumima s Kanadom i Japanom) i pozitivnim popisima (u sporazumima s Korejom, Singapurom i Vijetnamom).  

EU je prihvatio i upotrebu takozvanog „hibridnog pristupa” u TISA-i. Pročitajte više

Ostale odredbe

Trgovinski partneri također mogu u pregovore o trgovinskom sporazumu uvesti takozvane klauzule „standstill” i/ili „ratchet”.

Takve klauzule ograničuju područje primjene ograničenja pristupa tržištu ili diskriminirajućih mjera u budućnosti.

Čak i kada stranke trgovinskog sporazuma otvaraju sektor, bilo na temelju pozitivnog ili negativnog popisa (i sa mirovanjem ili bez njega ili bez njega), one još uvijek mogu zadržati ili uvesti nediskriminirajuće zakonodavstvo, kao što je primjerice

  • standardi liječenja za pacijente
  • kapitalni zahtjevi za banke
  • zahtjevi u pogledu kvalifikacija za određene profesije
  • obveze pružanja univerzalnih usluga (npr. za poštanski sektor)
Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice