Szellemi tulajdonjogok és földrajzi jelzések

Ha Ön vagy vállalkozása egyedi ötleteken, innováción vagy márkákon alapuló szellemi tulajdonnal rendelkezik, azt védeni kell. Íme egy útmutató a szellemi tulajdon különböző típusainak védelmére rendelkezésre álló különböző lehetőségekről, valamint az Ön jogainak érvényesítésére vonatkozó információkról. További információkért látogasson el a szellemitulajdon-jogokra vonatkozó uniós politikáról, valamint azokról a megállapodásokról, amelyeket az EU más országokkal kötött az uniós vállalkozások védelme érdekében.

Uniós kereskedelempolitika és szellemi tulajdonjogok

Az EU támogatja a szellemitulajdon-jogok szigorú normáit, amelyek hatással vannak a vállalkozásokra és a fogyasztókra az EU-ban és külföldön egyaránt. Az EU szilárd és kiszámítható szellemitulajdon-jogi jogi keretre törekszik a nemzetközi kereskedelem számára, beleértve a következőket:

 • Olyan szellemitulajdon-jogok, amelyek előmozdítják az innovációt, garantálják a termék származását és biztosítják a termék valódi jellegét, és amelyeket az e jogok megsértésével szembeni intézkedések tilalma kísér
 • Szellemitulajdon-jogok, amelyek megvédik a fogyasztókat az uniós egészségügyi és biztonsági előírásoknak meg nem felelő hamisított termékektől

A szellemitulajdon-jogok megsértésének megelőzése érdekében az EU felülvizsgált stratégiát fogadott el a szellemitulajdon-jogok harmadik országokban történő érvényesítéséről, amely a következőkre összpontosít:

 • válasz a szellemitulajdon-jogok nemzetközi környezetében a közelmúltban bekövetkezett változásokra, beleértve a gazdasági szférán átívelő digitalizációt, valamint a szellemitulajdon-jogokra vonatkozó jogszabályok és végrehajtás új hiányosságait
 • a jelenlegi kihívások hatékonyabb kezeléséhez szükséges eszközök biztosítása az Európai Bizottság számára

A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) és a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) tagjaként az EU nemzetközi szellemitulajdon-jogi megállapodások, például a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodás (TRIPs) aláíró fele. A TRIPS-megállapodás meghatározza az egyes országok által biztosítandó szellemitulajdon-jogok védelmének minimumkövetelményeit, valamint a szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos viták rendezésére vonatkozó eljárásokat.

 

A TRIPS-megállapodásban szereplő szellemitulajdon-jogok a következőket foglalják magukban:

Szellemitulajdon-jogok az EU kereskedelmi megállapodásaiban

Az EU kereskedelmi megállapodásaiban a szellemitulajdon-jogokra vonatkozó fejezetekről tárgyal más országokkal és régiókkal.A cél annak biztosítása, hogy mindkét kereskedelmi partner azonos szellemitulajdon-védelmi normákkal rendelkezzen.

 • Az uniós kereskedelmi megállapodások túlmutatnak a WTO TRIPS-megállapodásain, és konkrét szellemitulajdon-jogi aggályokat kezelnek ezekkel az országokkal.
 • további információk az uniós kereskedelmi megállapodásokban szereplő szellemitulajdon-jogokra vonatkozó szabályokról itt találhatók.

Az EU szellemitulajdon-jogokra vonatkozó politikája a fejlődő országokkal szemben

Az EU támogatja a szellemitulajdon-jogokra vonatkozó normák megerősítését és érvényesítését a fejlődő országokban. Bár a szellemitulajdon-jogok jobb védelme fontos az uniós vállalkozások számára, a fejlődő országok javára vonzza a technológiatranszfert, a külföldi befektetéseket, a kutatást és az innovációt is.

Az EU számos eszközt és technikai segítségnyújtási programot biztosít annak érdekében, hogy támogassa a fejlődő országokat a szellemi tulajdonjogok megerősítésében.

Az EU emellett megerősített párbeszédet folytat 14 kiemelt országgal (Kína, Argentína, India, Indonézia, Oroszország, Törökország, Ukrajna, Brazília, Ecuador, Malajzia, Mexikó, a Fülöp-szigetek, Thaiföld és az USA).

Az elképzelések és alkotásaik értékének védelmét szolgáló stratégiák és műveletek kidolgozásához a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelméről és érvényesítéséről szóló uniós jelentés információkkal szolgál a vállalatok, különösen a kisvállalkozások számára a szellemi tulajdonukat érintő lehetséges kockázatokról, ha bizonyos külföldi országokban vagy azokkal kapcsolatban üzleti tevékenységet folytatnak.

Technológiatranszfer

Az EU – a tagállamokat is beleértve – azon munkálkodik, hogy előmozdítsa a technológiatranszfert, különösen a legkevésbé fejlett országok (LDC-országok) számára.

 • az EU úgy véli, hogy az erős szellemi tulajdonjogi rendszer kialakítására irányuló politikák segíthetik a fejlődő országokat abban, hogy jobban hozzájussanak a külföldi technológiához.
 • ha egy országban hatékony szellemitulajdon-jogi rendszer működik, a külföldi vállalatok nagyobb valószínűséggel fogják engedélyezni a tudást és együttműködni a közös projektekben.

Találjon hasznos információkat a vállalkozások számára a technológiaátadásról és a szellemi tulajdonnal kapcsolatos kérdésekről.

A gyógyszerekhez való hozzáférésre vonatkozó uniós politika

Az EU arra törekszik, hogy megkönnyítse a gyógyszerekhez való hozzáférést a fejlődő országokban. Célja, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsen az új gyógyszerek kutatásában vezető szerepet betöltő gyógyszeripari vállalatok szellemitulajdon-jogainak védelme és annak biztosítása között, hogy ezek a gyógyszerek világszerte elérhetőek legyenek az emberek számára. Az EU ezért a kábítószerekkel kapcsolatos szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos megközelítését kereskedelmi partnerei szükségleteihez és fejlettségi szintjéhez igazítja.

Az EU az alacsony és közepes jövedelmű országokban a gyógyszerek megfizethetőségével, rendelkezésre állásával, hozzáférhetőségével, elfogadhatóságával, minőségével és használatával kapcsolatos különböző kérdésekkel foglalkozik.

 • globális egészségügyi szervezetek és kezdeményezések
 • az alacsony és közepes jövedelmű országok közegészségügyi rendszerei
 • az alacsony és közepes jövedelmű országok számára szükséges gyógyszerek kutatása és fejlesztése
 • a gyógyszerekhez való hozzáférést megkönnyítő kereskedelmi szabályok

További információk az EU globális egészségügyi intézkedéseiről az alacsony és közepes jövedelmű országokban.

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások