Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Kifejezés a fogalomtárban:

Nem @-@ manipuláció

Származó áruknak az egyik fél területéről a másikba történő szállítására vonatkozó preferenciális kereskedelmi rendelkezések. Ha az áruk bármilyen okból áthaladnak vagy megállnak olyan országban, amely nem partnerország vagy nem uniós ország, a rendelkezés lehetővé teszi a szállítmányok harmadik országban történő megosztását és néhány más műveletet, feltéve, hogy az áruk vámfelügyelet alatt maradnak a tranzitországban.

Share this page:

Gyorshivatkozások